Maanantaiblogi

Kivaa kesää nuorille ja vanhoille!

Pari kuukautta sitten kirjoitin Maanantaiblogissa vanhusten psyykkisestä hyvinvoinnista otsikolla Ikä ja onni. Silloin olin lukenut tutkimuksen, jossa selvitettiin, lisääntyykö psyykkinen hyvinvointi ikääntyessä  vai ei. Aikaisemmat tutkimukset olivat antaneet ristiriitaisia tuloksia. Uudessa tutkimuksessa kymmenien tuhansien tutkittavien aineistolla todettiin, että psyykkinen hyvinvointi lisääntyy iän kanssa.

Illinoisin yliopiston uudessa tutkimuksessa tutkijat halusivat vertailla nuorten ja vanhusten onnea. Ovatko eri ikäiset tyytyväisiä samanlaiseen elämään? Nuoret tutkittavat värvättiin ensin yliopiston luennolta, ja nämä nuoret rekrytoivat mukaan jonkun tuntemansa yli 65-vuotiaan. Näin mukaan saatiin 173 nuorta ja vanhaa. Nuorten iän keskiarvo oli 18,9 vuotta ja vanhempien 74,4 vuotta. Tutkittavat vastasivat viisiportaisella asteikolla, kuinka paljon he yleensä kokivat 16 erilaista positiivista tunnetta. Nämä tunteet yhdistettiin viideksi tunteeksi, jotka olivat tyyneys, tarmokkuus, iloisuus, tyytyväisyys ja kiinnostus. Lisäksi tutkittavat vastasivat Dienerin ja muiden usein käytettyyn Elämään tyytyväisyys –mittariin.

Viiden tutkitun tunteen kohdalla nuorten ja vanhojen vastaajien välillä oli eroa tyyneydessä ja tyytyväisyydessä. Vanhat kokivat näitä tunteita nuoria enemmän. Elämäänsä nuoret ja vanhat olivat yhtä tyytyväisiä. Mutta hyvä elämä oli selkeästi erilaista vanhoille ja nuorille. Elämään tyytyväisyys oli yhteydessä tyyneyteen vain vanhemmilla tutkimukseen osallistujilla.

Uskallan siis olettaa, että kiva kesä ei tarkoita ihan samaa eri ikäisille. Vanhempi väki on tyytyväinen rauhalliseen lomaan ja nuoret kaipaavat vähän säpinää. Sopivaa kesää itse kullekin!

Artikkelin tiivistelmä löytyy täältä.