Maanantaiblogi

Kiinnostaako työ ja terveys?

Joka kolmas vuosi Työterveyslaitos toteuttaa laajan haastattelututkimuksen. Uusimmasta Työ ja terveys Suomessa 2012 -tutkimuksesta löytyy paljon tietoa myös psykologiasta kiinnostuneille.

Työ ja terveys –tutkimus tuo muun muassa esiin työn ja perheen yhteensovittamisen ristiriitoja. Enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että elämäntilanne otetaan huomioon työpaikalla vähintään jossain määrin. Kuitenkin viidennes pienten lasten äideistä ja myös monet kouluikäisten lasten äidit kokevat erittäin tai melko usein laiminlyövänsä kotiasioita. Isillä osuus oli selvästi pienempi.

Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta asiat tuntuvat olevan työssä hyvin. Valtaosa työssäkäyvistä kokee esimiehen toiminnan oikeudenmukaisena. Tämä puolestaan on tutkitusti yhteydessä työhyvinvointiin sekä työtyytyväisyyteen. Myös työtovereiden välillä asiat näyttävät olevan hyvin: joka kolmannen mielestä työtovereiden välit ovat erittäin hyvät, yli puolet vastasi melko hyvät. Yli 80 % ilmoitti saaneensa erittäin paljon tai melko paljon apua ja tukea työtovereiltaan.

Työn imu eli tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työssä näyttää olevan yleistä. Noin 90 % vastaajista kokee työn imua vähintään kerran viikossa ja 40 % päivittäin. Vaikuttaa myös siltä, että työn henkinen rasittavuus ja stressi on hieman vähentynyt viime vuosina. Kuitenkin runsas neljäsosa kokee työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavaksi. Ja noin puolet työssä käyvistä oli kokenut viimeisen kuukauden aikana pitkäaikaisesti tai toistuvasti jotain psyykkistä oiretta, joista yleisimpiä olivat väsymys ja voimattomuus.

Elintavoilla on yhteys työssä jaksamiseen ja palautumiseen. Yhä vain tarvitsemme riittävästi unta, säännöllistä liikuntaa ja säännöllisiä ruokailutottumuksia palautuaksemme työstä.

Ja mikä sen parempaa palautumista kuin kesäaika! Sen viettoon vinkkejä Työterveyslaitoksen verkkosivulta, olet sitten kesällä töissä tai rentouttavan loman tarpeessa.

Työ ja terveys Suomessa 2012: www.ttl.fi/tyojaterveys  mm. yhteenveto, koko tutkimus, kuvasarja, taulukkoraportti ja haastattelulomake