Maanantaiblogi

IKä ja onni?

Kehityspsykologian ja positiivisen psykologian tutkimuksissa mietitään tämän tästä, miten ikä vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Poikittaistutkimusten tulokset ovat vaihdelleet; joskus nuoret ja vanhat ovat olleet onnellisempia kuin keski-ikäiset ja joskus taas eroja ei ole ollut. Uudessa tutkimuksessa asiaa on lähestytty ikäkohorteittain.

Tutkimuksessa asiaa haluttiin selvittää ikäkohorteittain, koska tutkijat ajattelivat, että eri vuosikymmenillä olosuhteet ovat sotien ja taloudellisen toimeentulon suhteen vaihdelleet huomattavasti ja sillä on ollut vaikutuksensa vanhusten elämään. Lapsuus taloudellisen laman 30-luvulla tai 50-luvun taloudellisen kasvun ja sosiaalisen nousun aikana on luultavasti ollut hyvin erilainen kokemus.

Uudessa tutkimuksessa vedettiin yhteen tutkimuksia vanhusten psyykkisestä hyvinvoinnista 30 vuosikymmenen ajalta. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut kymmeniä tuhansia vanhuksia. Kun tutkijat vakioivat sukupuolen, varallisuuden, terveyden ja koulutuksen vaikutuksen, niin psyykkinen hyvinvointi lisääntyi elämän aikana. Ikä siis lisää onnellisuutta. Ikäkohorteittain onnellisuuden taso kuitenkin vaihteli. Taloudellisen laman aikana syntyneet olivat vähemmän onnellisia kuin taloudellisen kasvun aikana syntyneet.