Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa.

Lue lisää

Suomen Psykologisen Seuran hallituksen puheenjohtaja on Jarkko Hautamäki.

Varapuheenjohtaja on Anne Mäkikangas.

Tieteellinen sihteeri on Taina Schakir.

Muut hallituksen jäsenet ovat Nelli Hankonen, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Jarno Tuominen, Piia Turunen, Inka Westerlund (SPOL, varalla Heidi Iik)

Lue lisää

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Alex Siira (SPOL), Jaakko Tammilehto, Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen, varalla Mari-Pauliina Vainikainen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir

Lue lisää

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Maria Lampilahti (SPOL), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir

Lue lisää

Emootiotutkimuksen jaos

Emootiotutkimuksen jaos pyrkii kokoamaan yhteen emootiotutkimuksen parissa työskenteleviä tai emootiotutkimuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä sekä edistämään tiedon vaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja muita yhteistoimintamuotoja heidän välillään. Jaos pyrkii myös välittämään tietoa emootiotutkimuksesta kaikille siitä kiinnostuneille. Jaos seuraa Emootiopsykologian perusteet -verkkokurssin 
saamaa palautetta ja pyrkii päivittämään verkkokurssin sisältöä.

Lue lisää

Suomen Psykologinen Seura
Sofia Helsinki, Sofiankatu 4 C, 00170 HELSINKI
puhelin 050 313 7030
sähköposti: psykologinenseura(at)psykologia.fi

Lue lisää