Yleisesitys seurasta

Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa.
etusivu-sps

Seura myös tukee jäseniään tutkimus- ja julkaisutoiminnassa ja järjestää kansallisen psykologian alan kongressin joka toinen vuosi yhdessä Suomen Psykologiliiton sekä Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton kanssa. Lisäksi seura pitää yllä suhteita vastaaviin toimintoihin ulkomailla ja on kansainvälisen kattojärjestönsä International Union of Psychological Sciencen aktiivinen jäsen.

Seuralla on täysjäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä yhteensä noin 1600. Jäsenyys ei rajoitu yksin Suomen kansalaisiin.

Seuran vuosittain valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Seuralla on käyttäytymisneurotieteen, sosiaalipsykologian, terveyspsykologian, nuorten tutkijoiden, emootiotutkimuksen ja psykologian historian jaokset.

Seura julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Psykologia-lehteä sekä Acta Psychologica Fennica A- ja B-monografiasarjaa. Seuralla on edustajat Scandinavian Journal of Psychologyn ja International Journal of Psychologyn toimitusneuvostoissa.

Seura jakaa joka toinen vuosi menetelmällisesti korkeatasoiselle väitöskirjatyölle myönnettävän Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon. Kirsti Lagerspetzin gradupalkinto vuoden parhaalle psykologian pro gradu -työlle sekä apuraha testipsykologian ja psykologian menetelmien kehittämiseen liittyvälle ansiokkaalle pro gradulle jaetaan vuosittain.