Tieteelliset artikkelit

Matematiikka-ahdistus ja sen yhteys matematiikan osaamiseen kolmannella luokalla

Matematiikka-ahdistus on useissa tutkimuksissa liitetty heikompaan matematiikan osaamiseen. Tutkimusta alakouluikäisten oppilaiden matematiikka-ahdistuksesta ja sen yhteydestä matematiikan osaamiseen on kuitenkin vielä vähän. Tämä tutkimus selvitti, eroaako matematiikan osaaminen niillä oppilailla, joilla on matematiikka-ahdistusta, verrattuna niihin, joilla ei ole matematiikka-ahdistusta. Lisäksi kontrolloitiin sukupuolen ja iän vaikutus. Osallistujina oli 204 norjalaista kolmasluokkalaista (ikä KA = 8 v 10 kk). Oppilaat vastasivat matematiikka-ahdistusta kartoittavaan kyselyyn. Tämän perusteella heidät jaettiin kahteen ryhmään: niihin, joilla oli jonkinasteista matematiikka-ahdistusta (= 21), ja niihin, joilla ei ollut matematiikka-ahdistusta (= 183). Matematiikan osaamista arvioitiin yhteen- ja vähennyslaskun sujuvuuden testillä ja kolmannen luokan matematiikan oppisisältöjen testillä. Matematiikka-ahdistusta kokevat oppilaat olivat kaikissa matematiikan taidoissa heikompia kuin oppilaat, joilla ei ollut matematiikka-ahdistusta. Ryhmien välinen ero säilyi, kun sukupuoli ja ikä kontrolloitiin. Tutkimus osoitti, että osa oppilaista kokee matematiikka-ahdistusta jo alaluokilla, ja se on yhteydessä myös heikompaan osaamiseen matematiikassa. Tästä syystä oppilaiden matematiikka-ahdistukseen ja heikkoihin taitoihin tulisi kiinnittää huomiota jo alimmilla luokilla, jotta niihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Avainsanat: aritmetiikka, matematiikka, matematiikka-ahdistus, sukupuoliero

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.