Message

Yleisesitys seurasta

Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa. Seura myös tukee jäseniään tutkimus- ja julkaisutoiminnassa ja järjestää kansallisen psykologian alan kongressin joka toinen vuosi yhdessä Suomen Psykologiliiton sekä Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton kanssa. Lisäksi seura pitää yllä suhteita vastaaviin toimintoihin ulkomailla ja on kansainvälisen kattojärjestönsä International Union of Psychological Sciencen aktiivinen jäsen.

Seuralla on täysjäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä yhteensä noin 1600. Jäsenyys ei rajoitu yksin Suomen kansalaisiin.

Lue lisää: Yleisesitys seurasta

Hallitus

Suomen Psykologisen Seuran hallituksen puheenjohtaja on Jarkko Hautamäki.

Varapuheenjohtaja on Minna-Liisa Luoma.

Tieteellinen sihteeri on Taina Schakir.

Muut hallituksen jäsenet ovat Johanna Kaakinen, Tanja Kuronen-Mattila, Jallu Lindblom, Annukka Niemelä (SPOL, varalla Ilkka Muukkonen), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Erja Poutiainen, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro ja Emma Salo.

Suomen Psykologinen Seura Ry:N Toimintakertomus Vuodelta 2012

HALLINTO

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Johanna Kaakinen, Tanja Kuronen-Mattila, Jallu Lindblom, Minna-Liisa Luoma (varapuheenjohtaja), Heidi Martelin (Spol, varalla Sanni Pesonen), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Erja Poutiainen, Hannu Räty ja Katariina Salmela-Aro

Lue lisää: Suomen Psykologinen Seura Ry:N Toimintakertomus Vuodelta 2012

Jaokset

Emootiotutkimuksen jaos

Emootiotutkimuksen jaos pyrkii kokoamaan yhteen emootiotutkimuksen parissa työskenteleviä tai emootiotutkimuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä sekä edistämään tiedon vaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja muita yhteistoimintamuotoja heidän välillään. Jaos pyrkii myös välittämään tietoa emootiotutkimuksesta kaikille siitä kiinnostuneille. Jaos seuraa Emootiopsykologian perusteet -verkkokurssin 
saamaa palautetta ja pyrkii päivittämään verkkokurssin sisältöä.

Lue lisää: Jaokset

Yhteystietomme

Suomen Psykologinen Seura ry

Liisankatu 16 A, 1 krs

00170 Helsinki

puhelin (09) 278 2122

faksi (09) 278 1300

sähköposti: psykologinenseura(at)psykologia.fi

Lue lisää: Yhteystietomme

About us

The aim of the society is to support and develop psychological research and publishing in Finland, to develop the psychological praxis in Finland, and work as a link between representatives of basic psychological research and applied psychology in Finland.

The society also supports its members in research and publishing and organizes a biannual national congress of psychology together with the Union of Psychologist in Finland and the Finnish Association of Psychology Students. Moreover, the society maintains relations to corresponding activities in other countries and is an active member in International Union of Psychological Science.

Lue lisää: About us