Jaokset

Emootiotutkimuksen jaos

Emootiotutkimuksen jaos pyrkii kokoamaan yhteen emootiotutkimuksen parissa työskenteleviä tai emootiotutkimuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä sekä edistämään tiedon vaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja muita yhteistoimintamuotoja heidän välillään. Jaos pyrkii myös välittämään tietoa emootiotutkimuksesta kaikille siitä kiinnostuneille. Jaos seuraa Emootiopsykologian perusteet -verkkokurssin 
saamaa palautetta ja pyrkii päivittämään verkkokurssin sisältöä.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen (jari.hietanen(at)uta.fi) ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa.


Käyttäytymisneurotieteen jaos

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen tarkoituksena on koota yhteen käyttäymisen hermostollisen perustan tutkimuksesta kiinnostuneita ihmisiä. Jaoksessa ymmärretään käyttäytymisneurotiede laajasti ja ollaan kiinnostuneita tutkimuskohteena mitä moninaisimmista psykologisista ilmiöistä, aistimuksista kompleksiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen, kunhan tavoitteena on jollakin tavalla suhteuttaa näitä ilmiöitä hermoston toimintaan.

Jaos osallistuu PsykoNet-yhteistyönä toteutettavaan valtakunnalliseen neuropsykologian perusopetukseen. Jaos järjestää myöskin tutkijatapaamisia tämän alan tutkimusryhmien kesken. Nämä tapahtumat on erityisesti suunnattu opinnäytteitään gradusta väitöskirjaan tekeville opiskelijoille siinä tarkoituksessa, että tämän alueen opiskelijat oppisivat tuntemaan mahdollisimman laajasti tämän alueen tutkimusta Suomessa ja voisivat henkilökohtaisesti tutustua muihin saman alan tutkijoihin.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaokseen voi liittyä ottamalla yhteyttä Jari Hietaseen (jari.hietanen(at)uta.fi) tai Kimmo Alhoon (kimmo.alho(at)helsinki.fi)


Nuorten tutkijoiden jaos

Nuorten tutkijoiden jaos (https://spsnutu.home.blog/; https://www.facebook.com/spsnutu/) toimii psykologian jatko-opiskelijoiden yhteysverkostona. Puheenjohtajana toimii Piia Turunen (piia.turunen(at)helsinki.fi) ja sihteerinä Soila Kuuluvainen (soila.kuuluvainen(at)helsinki.fi). Jaos kokoontuu lounaalle joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina Helsingissä. NuTu järjestää vuosittain yhdestä kahteen seminaaria, joihin kutsutaan alustajia mielenkiintoa herättäneistä aihepiireistä. Syksyllä pidetään vuosikokous.


Sosiaalipsykologian jaos

Sosiaalipsykologian jaoksen tehtävänä on toimia sosiaalipsykologian valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä.

Jaos järjestää vuotuiset sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Suomen sosiaalipsykologit ry:n kanssa. Vuonna 2022 kongressi järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian yksikön kanssa toukokuussa Kuopiossa.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Eemeli Hakoköngäs (eemeli.hakokongas(at)uef.fi), sihteerit ovat Jari Martikainen ja Helena Rovamo.


Psykologian historian jaos

Psykologian historian jaos toimii psykologian historian tutkijoiden ja psykologian historiasta kiinnostuneiden verkostona. Sen tehtävänä on tukea ja edistää suomalaisen psykologian historian tutkimusta, aineiston keruuta, arkistointia sekä siihen liittyvää julkaisutoimintaa ja oppimateriaalin tuotantoa. Tavoitteena on myös ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä saman alan yhdistyksiin. Jaoksen puheenjohtaja toimii Jussi Silvonen (jussi.silvonen(at)uef.fi).


Terveyspsykologian jaos

Terveyspsykologian jaos toimii alasta kiinnostuneiden Suomen Psykologisen Seuran jäsenten yhteysverkostona edistääkseen terveyspsykologisen tiedon vaihtoa ja kehittämistä. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa ja järjestää syksyllä terveyspsykologian päivät Helsingissä. Jaos edustaa Suomea European Health Psychology Society:n (EHPS) elimissä ja kongresseissa. Jaos edistää EHPS:n vuonna 2017 käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa, ja blogin kansallisena toimittajana toimii Marleena Vornanen.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Petri Karkkola (petri.karkkola(at)uef.fi).