Apurahat

Tapio Nummenmaan Väitöskirjapalkinto

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto 2022 myönnettiin Jonne O. Hietaselle Tampereen yliopiston psykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”All Eyes on Eye Contact. Studies on cognitive, affective, and behavioral effects of eye contact”. Palkintosumma on 500 euroa.

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on jakanut Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon 2018 Jussi Jylkän Åbo Akademissa psykologian oppiaineessa tekemälle opinnäytetyölle ”Bilingual language switching and executive functions”. Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto 2016 on myönnetty Marjo Flyktille Tampereen yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä "Prenatal representations predicting parent-child relationship in transition to parenthood”. Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa.

Vuonna 2014 palkinnon sai Eino Partanen Helsingin yliopiston psykologian oppiaineeseen tehdystä väitöskirjatyöstä "The neural basis of speech sound discrimination from infancy to adulthood". Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa.

Vuonna 2012 palkinnon sai Inari Sakki Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdystä väitöskirjasta "A success story or a failure? Representing European integration in the curricula and textbooks of five countries".

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto myönnetään omaperäiselle, menetelmällisesti korkeatasoiselle psykologian alan väitöskirjalle parillisina vuosina. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2004.


Kirsti Lagerspetzin Pro Gradu -Palkinto

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on myöntänyt Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinnon 2023 Emilia Rannalle Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitokselle tehdystä pro gradu -työstä ”Millaisia ajatuksia kaunokirjallisuuden lukeminen herättää? Lukemisen aikaisten ajatustyyppien yhteys lukijan silmänliikkeisiin ja tekstin emotionaalisuuden vaikutus ajatustyyppien esiintymiseen.” Palkintosumma on 300 euroa.

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on myöntänyt Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinnon 2022 Sara Liinamolle Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia”. Palkintosumma on 300 euroa.

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2018 on jaettu puoliksi Tanja Hyvämäelle Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Koulukiusaamista koskevat puhetavat suomalaisessa verkkokeskustelussa. Diskursiivinen lähestymistapa” sekä Liisa Salmelalle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Autistic traits and sleep in typically developing adolescents”. Kumpikin saa 150 euroa.

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on jakanut Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinnon vuoden 2017 parhaasta psykologian alan gradutyöstä Outi Pulkan Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa tekemälle opinnäytetyölle ”Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin”. Palkinto on suuruudeltaan 300 euroa.

Outi Pulkan tutkielma perustuu John Bowlbyn ja hänen seuraajiensa muotoilemaan kiintymyssuhdeteoriaan. Tutkielmassa analysoidaan kyselylomakeaineiston avulla kiintymystyylin yhteyttä aikuisiän ihmissuhteisiin. Tulokset osoittavat, että kiintymystyyli – joko turvallinen tai turvaton – on yhteydessä ystävyyssuhteisiin, yksinäisyyteen, parisuhdetyytyväisyyteen ja sosiaaliseen tukeen sekä näiden välityksellä myös masentuneisuuteen. Lapsuudenperheen luokka-asema oli yhteydessä kiintymystyyliin.

Pro gradu -tutkielma on luettavissa verkossa osoitteessa http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170896/urn_nbn_fi_uef-20170896.pdf. Gradun tuloksia on avattu syvemmin myös Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen Savumerkkejä-blogissa osoitteessa: https://savumerkkeja.wordpress.com/?s=outi+pulkka&submit=Etsi

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2017 on myönnetty Jonne Hietaselle Tampereen yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”The effect of perceived direct gaze on self-focused attention”. Palkinto on suuruudeltaan 300 euroa.

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2016 on jaettu puoliksi Elena Andreoulle Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdystä opinnäytetyöstä "Narratives of agency in job burnout recovery” sekä Maisa Anttilalle Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä "Tuo polku on kokonaan pois – kolme kokemusta uratavoitteesta luopumisesta”. Kumpikin saa 250 euroa.

Vuonna 2015 palkinto myönnettiin Erik Seesjärvelle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tarkastetusta gradutyöstä "Nature, nurture, and music – A population-based twin-study of music perception". Palkinto oli suuruudeltaan 300 euroa.

Vuonna 2014 palkinto myönnettiin Ilkka Kirjavaiselle Tampereen yliopiston psykologian laitokselle tehdystä opinnäytetyöstä "Early visual body processing is not modulated by top-down object-based attention in the human brain". Palkinto oli 300 euroa.

Vuonna 2013 palkinnon sai Katja Tuononen Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä "´Ai haluutsä ite lukee ne siitä?´ Autistisen lapsen toimintaan keskittymistä ja jaettua toimintaa teknologiapainotteisessa ympäristössä tarkasteleva tapaustutkimus". 

Vuonna 2012 Kirsti Lagerspetzin gradupalkinto myönnettiin puoliksi Rusten Menardille Helsingin yliopiston REMS-maisteri-ohjelmassa sosiaalipsykologian oppiaineelle tehdystä pro gradu -työstä "Representing social order in the Finnish context" sekä Paavo Huovialalle Turun yliopiston psykologian laitokselle tehdystä pro gradu -työstä "The effects of putative human pheromone, androstadienone, on social decision making and salivary cortisol and testosterone levels in males".

Kirsti Lagerspetz -palkinto jaetaan vuosittain edellisen vuoden parhaalle psykologian alan pro gradu -tutkielmalle. Palkinto on jaettu vuodesta 1995 asti.


Psycon Oy:n Palkinto

Psycon Oy:n kunniakirjan 2013 sai Johanna Varjo Turun yliopiston psykologian laitokselle tehdystä pro gradu -työstä "Sisäympäristön ja sisustuksen vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistoympäristössä".

Vuonna 2012 Psycon Oy:n palkinto myönnettiin Minna Steniukselle Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdystä pro gradu -työstä "Team climate as a predictor of work engagement in knowledge-based organizations".

Psycon Oy:n palkinto jaetaan vuosittain työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen ja jatko-opintojen tukemiseen. Tämä palkinto on suunnattu erityisesti työ- ja organisaatiopsykologian alalta hyväksyttyjen opinnäytetöiden palkitsemiseen. Opinnäytetyö voi olla pro gradu tai lisensiaattityö. Palkinto on jaettu vuodesta 2005 asti.