Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Alex Siira (SPOL), Jaakko Tammilehto, Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen, varalla Mari-Pauliina Vainikainen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seura järjestää yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa Psykologia-kongressin Helsingissä 2024. Seuraa edustaa järjestelytoimikunnassa puheenjohtaja.

Sosiaalipsykologian jaos järjestää yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa Sosiaalipsykologian päivät Tampereella teemalla ”Critical interactions” 4.–5. toukokuuta.

Terveyspsykologian jaos järjestää Terveyspsykologian päivät marraskuussa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Helsingissä.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Nuorten tutkijoiden jaos järjestää yhden tai kaksi tieteellistä tilaisuutta, joihin kutsutaan alustajia mielenkiintoa herättäneistä aihepiireistä.

Käyttäytymisneurotieteen jaos järjestää kesäkuussa Seilin saarella väitöskirjatutkijoille suunnatun kaksipäiväisen seminaarin.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry järjestää opiskelijoille Uramessut Turussa 20. tammikuuta. Seminaari on marraskuussa.

Seura järjestää kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimii yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjoaa jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Muista yhteistyömahdollisuuksista liiton kanssa käydään keskusteluja. Seuraa edustaa liiton liittovaltuuston kokouksissa puheenjohtaja.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Seura on yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa. Psykonetin yleiskokouksissa seuraa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton testikehittelyä edistävässä testilautakunnassa seuraa edustavat Piia Turunen ja Jaakko Tammilehto.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edustaa Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forum ry:ssä seuraa edustaa puheenjohtaja.

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edustaa valtuuskunnan kokouksissa puheenjohtaja tai hallituksen kulloinkin valtuuttama edustaja.

Seura on jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Psykologia-lehden päätoimittaja.

Psykologia-lehti on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura on Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. IUPsyS:n yleiskokouksessa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja. Seura toimii myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura on Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edustaa seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ole tiedossa.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkaa pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalaisena toimittajana aloittaa Inari Sakki.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimii Katariina Salmela-Aro. Toimituskunnan jäsenenä jatkaa Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana aloittaa Piia Astikainen ja varapuheenjohtajana Anneli Kylliäinen. Jaos osallistuu kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen neurotieteen kurssin ja Kognitiivisen ja neuropsykologian peruskurssin, toteuttamiseen. Kesäkuussa järjestetään Seilin saarella väitöskirjatutkijoille suunnattu kaksipäiväinen seminaari.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana aloittaa Heini Saarimäki ja varapuheenjohtajana Vesa Putkinen. Jaoksen piirissä suunnitellaan ja toteutetaan emootioihin liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen NuTu:n puheenjohtajana toimii Piia Turunen ja sihteerinä Evgenia Karantinou, mediavastaava on Viktória Balla. Jaos järjestää säännöllisesti lounastapaamisia ja afterwork-tapahtumia Helsingissä ja Zoomissa. Jaos toteuttaa toimintavuonna yhden tai kaksi seminaaria.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja on Melisa Stevanovic ja sihteeri Henri Nevalainen. Jaos toimii valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjestää Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa toukokuussa Tampereella.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimii Petri Karkkola. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella on www-sivut, ja lisäksi jaos toimittaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa sähköpostin, Facebook-sivun ja Twitter-tilin välityksellä ja kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Marraskuussa järjestetään Terveyspsykologian päivät yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Helsingissä. Päivien yhteydessä jaetaan terveyspsykologian parhaan pro gradu -työn 2022 palkinto. Jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos edistää EHPS:n käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa. Blogin kansalliset toimittajat ovat Marleena Vornanen ja Malin Ekholm, ja Advisory Board -jäsenenä toimii Nelli Hankonen. Keegan Knittle toimii blogin executive committeessa.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Silvonen. Jaos pyrkii ylläpitämään psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimimaan niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Jaos osallistuu Psykologian historian museon suunnitteluun ja toteutukseen ja seuran historian dokumentointiin.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 58. vuosikerta ilmestyy kuutena numerona. Uutta päätoimittajaa ja toimittajia haetaan. Lehden toimitussihteereinä jatkavat Taina Schakir ja Heli Venhola. Taittaja on edelleen Nicolas Schevin. Lehti painetaan Printon Trükikodassa Tallinnassa.

Digitaalisen Psykologia-lehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastaa Nicolas Schevin.

Toimintavuoden aikana pyritään digitalisoimaan lehden tähänastiset numerot sekä siirtämään lehden arkisto samoin kuin lehden julkaiseminen Journal.fi-alustalle.

Psykologia-lehden tilaushinta on opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilötilaajille 58 euroa ja yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Psykologiliiton varsinaisille jäsenille hinta on 44 euroa ja opiskelijajäsenille 20 euroa. Ulkomaantilaushinta on opiskelijoille 22 euroa ja muille henkilötilaajille 60 euroa. Irtonumeron hinta on 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluvat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen.

Seura jatkaa julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Seura jakaa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden 2022 parhaalle psykologian pro gradu -työlle. Palkinnoista ja palkintosummista päättää hallitus arvioitsijoiden esityksestä.

Terveyspsykologian jaos jakaa terveyspsykologian vuoden 2022 parhaalle pro gradu -työlle palkintona kunniakirjan ja Psykologia-lehden vuosikerran.

Psykologia-lehden toimitusneuvostona toimiva seuran hallitus valitsee lehden vuoden 2022 parhaan artikkelin, jonka kirjoittaja tai kirjoittajat palkitaan kunniakirjalla.

Seura palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Anne Riekkinen.