Sisällysluettelo (06/2019)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Voiko psykologia olla (koherentti) tiede? 386

Tieteelliset artikkelit

Kari Huuskonen, Vilma Hänninen & Merja Tarvainen: Vammaisuus ja elämän tarkoitus näkövammaisen Oskari Lehtivaaran elämäntarinassa 388

Vuokko Malinen: Mitä sydän näkee? Parisuhdetyytyväisyys, ristiriidat ja eroaikeet kaksikulttuurisissa ja suomalais-suomalaisissa liitoissa 402

Eeva Ekqvist & Katja Kuusisto: Päihdekuntoutujien retkahtamista ja sen välttämistä koskevat narratiivit laitospäihdekuntoutuksessa 417

Keskustelua

Jussi Valtonen & Nelli Hankonen: Mitä toistettavuuskriisistä pitäisi ajatella? Johdanto tutkijoiden haastatteluihin 433

Matti Heino, Ville-Juhani Ilmarinen, Sointu Leikas, Jari Lipsanen, Jan-Erik Lönnqvist, Maria Olkkonen, Esa Palosaari, Tuuli Anna Renvik, Kaisa Saurio & Mia Silfver-Kuhalampi: Mitä toistettavuuskriisistä pitäisi ajatella? Kymmenen suomalaistutkijaa sähköpostihaastattelussa 440

Psykologian rekisteri 2019 461

English Summaries 478

Indeksi 2019, 54. vuosikerta 481

Kirjoittajat 484