Psykologia-lehden toimituskunta

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituskunta

Toimittajat

Katariina Salmela-Aro, psykologian professori, Jyväskylän yliopisto, ja tutkimusjohtaja, Cicero Learning, Helsingin yliopisto. Persoonallisuus- ja kehityspsykologian dosentti. Asiantuntemusalat: motivaatio, siirtymät, pitkittäistutkimus, hyvinvointi, interventiot.

Simo Salminen, sosiaalipsykologian dosentti. Toimii vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella. Tutkimusalueena hänellä on inhimilliset tekijät työtapaturmissa, nuorempana on tutkinut urheilun sosiaalipsykologiaa.

Toimitussihteeri

Heli Venhola, FM (suomen kieli, semiotiikka, venäjän kieli ja kirjallisuus) on freelancer, joka viimeistelee Psykologia-lehteen hyväksytyt aineistot julkaisukuntoon. Hän työskentelee mm. vapaana kustannustoimittajana, kääntäjänä, oikolukijana ja editoijana.

Taina Schakir on toimittaja ja psykologi ja työskentelee Suomen Psykologisen Seuran kustannusassistenttina.

Taitto ja ulkoasu

Nicolas Schevin (www.el-sphere.com)