Psykologia-lehti julkaisee pääasiassa suomen kielellä empiirisiä, teoreettisia, menetelmällisiä ja katsaustyyppisiä tieteellisiä artikkeleita, lectio praecursorioita, keskustelupuheenvuoroja, kirja-arvioita ja muita lehden alaan liittyviä kirjoituksia, kuvia, ilmoituksia ja mainoksia. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan myös elektronisessa muodossa.

Lue lisää

Tieteelliset artikkelit annetaan arvioitavaksi pääsääntöisesti kahdelle asiantuntijalle. Heillä on mahdollisuus esittää kirjoitukseen muutoksia, jotka kirjoittajien edellytetään tekevän. Kirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä.

Lue lisää

Psykologia-lehden jokaisessa numerossa julkaistaan tavallisesti 1–3 suomenkielistä lektiota. Lektiossa saa olla väliotsikoita ja lähdeluettelo, mutta ne eivät ole pakollisia.

Lue lisää