Tieteelliset artikkelit

Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään

Jyväskylän yliopiston psykologian ja suomen kielen laitosten sekä Niilo Mäki Instituutin (NMI) tutkijoiden yhteistyönä on vuosina 1993-2011 viety läpi maailmalla Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD) ja Suomessa Lapsen kielen kehitys (LKK) nimellä tunnettu seurantatutkimus. Esittelemme tässä Psykologia-lehden teemanumerossa laajasti lukivaikeustutkimusta ja hankkeemme tuloksia niin uuden tiedon kuin käytännön toimenpiteiden näkökulmista.

Johdanto

LKK-hankkeessa on toistuvin mittauksin seurattu monimuotoisesti kahtasataa, valintakriteerit täyttänyttä, vuosina 1993-1996 Jyvässeudulla syntynyttä lasta syntymästä murrosikään. Tavoitteena on ollut selvittää lukivaikeutta edeltäviä kehityksellisiä tekijöitä. Puolella seuratuista lapsista on familiaalinen, suvussa kulkeva lukivaikeuden riski (esim. Halgren, 1950; van der Leij, ym., 2001).

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.