Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05-06/2012)

Pääkirjoitus

Tuuli Anna Mähönen: Juhlatunnelmissa 332

TIETEELLISET Artikkelit

Tuija Seppälä, Antero Olakivi & Anna-Maija Pirttilä-Backman: Luottamus ja sosiaalipsykologisen selittämisen tasot Lue abstrakti 334

Anneli Portman & Annukka Vainio: Saako noin toimia? Legitimointi ryhmäilmiönä Lue abstrakti 348

Emilia Solares & Karmela Liebkind: Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen Lue abstrakti 357

Inari Sakki & Paul Cottier: Kansakunnan sosiaalipsykologiaa – sosiaalisen konstruktionismin näkökulma Lue abstrakti 369

Mia Silfver-Kuhalampi & Klaus Helkama: Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa Lue abstrakti 383

Ari Haukkala, Nelli Hankonen & Hanna Konttinen: Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa Lue abstrakti 396

Sakari Tamminen, Eeva Raita, Vilma Lehtinen, Suvi Silfverberg & Niklas Ravaja: Teknologian sosiaalipsykologinen tutkimus Lue abstrakti 410

Lectio praecursoria

Anu Yijälä: Vapaaehtoisten maahanmuuttajien pre-akkulturaatio 423

Anita Saaranen-Kauppinen: Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla 428

Tapasimme tutkijan

Kullervo Rainio 431

Rauni Myllyniemi 432

Psykologiassa tapahtuu

Klaus Helkama, Anna-Maija Pirttilä-Backman & Karmela LiebkindSosiaalipsykologia 50 vuotta 433

Keskustelua

Johanna Ruusuvuori: Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaine onnittelee 441

Vilma Hänninen: Vastaanottaja: Sosiaalipsykologia, Helsinki 442

Elina Leinonen & Airi Lampinen: Viriiliä vuosikymmentä! 443

Ville Harjunen, Otto Halmesvaara & Mikko Annala: Kohti monipuolisempaa suomalaista sosiaalipsykologiaa? 444

Toimittajan kynästä: Psykologian tila ja taso 445

Ajankohtaista toimituksesta

Mikä tutkijoita liikuttaisi? 448

Keskustelua geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta 450

Kasvattaako armeija pojista miehiä? 451

Kannattaako opiskelijoiden testaaminen? 452

Omasta elämästä kirjoittaminen vähentää ikääntyneiden masennusoireita 453

Naisjohtajuus Turkissa 454

Fyysinen pätevyys ja tovereiden suosio 454

Keski-iän stressi lisää dementian riskiä 455

Amfetamiinia skitsofreniaan? 455

Pallo haltuun puristellen 456

Psykoosilääkitys – pitäisikö potilaan saada päättää? 457

Toimitus suosittelee 458

Kirjat

Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe & Klaus Jonas (toim.): An introduction to social psychology, Knud Larsen, Reidar Ommundsen & Kees van der Veer: Being human: Relationships and you. A social psychological analysis, Eero Suoninen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Anja Riitta Lahikainen & Marja Ahokas: Arjen sosiaalipsykologia (Klaus Helkama) 460

Robert Eisenberger & Florence Stinglhamber: Perceived organizational support. Fostering enthusiastic and productive employees (Simo Salminen) 463

Jean Decety & John T. Cacioppo (toim.): The Oxford handbook of social neuroscience, Alexander Todorov, Susan T. Fiske & Deborah A. Prentice (toim.): Social neuroscience. Toward understanding the underpinnings of the social mind (Jussi Valtonen464

Kirjauutuuksia 466

English Summaries 468

Indeksi 2012, 47. vuosikerta 475

Kirjoittajat 479