Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2011)

Pääkirjoitus

Virpi Kalakoski: Pieni maa 310

Tieteelliset artikkelit

Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru: Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä Lue abstrakti 312

Juhani Sulander, Klaus Helkama, Marko Elovainio & Martti Arffman: Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta Lue abstrakti 328

Matti Vanhanen & Rauni Laulumaa: WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus Lue abstrakti 346

Lectio praecursoria

Kirsi PeltonenLapset ja väkivalta: seuraukset ja interventiot 354

Tapasimme tutkijan

Kirsti Lonka 358

Ilpo Kojo 359

Keskustelua

Totte Vadén: Psykoterapia voi avata uusia näkymiä 360

Toimittajan kommentti: Vääränlaista tutkimusta 364

Ajankohtaistatoimituksesta

Diabetes ahdistuksen ja masennuksen aiheuttajana 367

Sosiaalipsykologit koolla Tukholmassa 368

Itsetunto nuoruudessa 369

Onko väitöskirjasta iloa? 370

Nuoret verkkorikolliset 371

Katumuksia 372

Äidin hoiva vähentää aikuisiän vihamielisyyttä 372

Tieteentekijän karu arki 373

Maahanmuuttajanuorten kaverit koulussa ja koulun ulkopuolella 375

Vauvat oppivat havaitsemaan 376

Poikatytöt 376

Toimitus suosittelee 377

Kirjat

Lee A. Wilkinson: A best practice guide to assessment and intervention for autism and asperger syndome in schools (Elina Vuorisalo378

Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö & Benita Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (Pirkko Niemelä379

Stuart A. Kauffman: Pyhän uudelleen keksiminen. Uusi näkemys luonnontieteestä, järjestä ja uskonnosta (Katri Suhonen381

Viveka Kauranen: Abortti ja siitä selviytyminen (Soili Poijula) 383

Daniel J. Levitin: Musiikki ja aivot. Ihmisen erään pakkomielteen tiedettä (Salme Turunen-Tuulos384

Marko Hamilo: Luonnollisesti hullu (Helena Miettinen385

Kirjauutuksia 387

English Summaries 389

Kirjoittajat 392