Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02-03/2011)

Pääkirjoitus

Virpi KalakoskiTiedä suomeksi 84

Tieteelliset Artikkelit

TEEMANUMERO: LUKIVAIKEUS

Heikki Lyytinen, Timo Ahonen, Matti Leiwo & Paula LyytinenSuomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään 86

Mikko Aro, Kenneth Eklund, Paavo Leppänen & Anna-Maija Poikkeus: Lukivaikeusriskin arviointi ja lukivaikeuden tunnistaminen suomen kielessä Lue abstrakti 92

Paula Lyytinen:  Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana Lue abstrakti 99

Pirjo Kulju, Päivi Torvelainen, Ville Pekonen & Matti Leiwo: Äännerakenteen varhaiskehitys ja lukivaikeudet Lue abstrakti 108

LUKIVAIKEUDEN SELITYKSIÄ 117

Paavo Leppänen & Jarmo Hämäläinen: Puheen havaitsemisen poikkeavuudet riskitekijänä lukivaikeuteen Lue abstrakti 118

Jarmo Hämäläinen & Paavo Leppänen: Kuulotiedon perusprosessoinnin ongelmat lukivaikeudessa 124

Riitta Pennala, Jarmo Hämäläinen, Paavo Leppänen & Ulla Richardson: Äänteiden keston erottelutaidon yhteys luku- ja oikeinkirjoitustaitoon lukiriskilapsilla 127

Paula Salmi & Minna Torppa: Miten nopea nimeäminen ennakoi lukutaitoa 131

Minna Torppa, Marja-Leena Laakso & Anna-Maija Poikkeus: Kasvuympäristön tekijöiden yhteys kielen ja lukutaidon kehitykseen  134

TUTKIMUKSESTA KENTÄLLE 137

Anne Puolakanaho & Ritva Ketonen: Fonologinen tietoisuus ja lukutaito 138

Anne Puolakanaho ja Anna-Maija Poikkeus: Lukivalmiuksien arviointimenetelmä, LUKIVA 145

Juha-Matti Latvala ja Heikki Lyytinen: Lukimat ja ekapeli – ennaltaehkäisevää tukea suomalaisille lukiriskilapsille  147

Mikko Aro, Sini Huemer, Riikka Heikkilä & Ville Mönkkönen: Sujuva lukutaito suomalaislapsen haasteena 153

Heikki Lyytinen: Lukivaikeuden varhainen tunnistus ja ennaltaehkäisy on mahdollista Lue abstrakti 156

Lectio praecursoria

Anu Castaneda: Masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin ja työuupumuksen oireisiin liittyvä kognitiivinen toimintakyky nuorilla aikuisilla  158

Tuuli Anna Mähönen: Ympäristö säätelee ja muokkaa nuorten etnisiä asenteita162

Tapasimme tutkijan

Kirsi Ahola 166

Jyrki Ahveninen 167

Ajankohtaista

Saija Alatupa, Riikka Hirvonen, Mette Ranta, Heta Tuominen-Soini & Katariina Salmela-Aro: HAPPY SCHOOL -Seminaari pohti koulun uusia haasteita 168

Ville Harjunen & Mikko Annala: Yksi tabletti kolme kertaa päivässä opiskelu-uupumuksen hoitoon – mistä resepti opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen? 172

Keskustelua

Kirsi Salonen: Ympäristövastuu syntyy empatiasta, emootiosta ja kognitiosta  176

Toimittajan Kommentti: Psykoterapian suurin ongelma 178

Toimintasuunnitelma 181

Ajankohtaista toimituksesta

Miksi kuuntelemme musiikkia? 184

Onko koululla väliä? 185

Psykologit sosiaali- ja terveysalalla 186

Neuropsykoterapia sai oman yhdistyksensä 187

Se pyörii sittenkin! 188

Omaperäisen ajattelun aivomekanismit 190

Positivismilla masennusta torjumaan 191

Lapsuuden aivovamman pitkät jäljet 192

Psyykkiset ongelmat yleisiä synnytyspelkoisilla naisilla 193

Työn mielekkyyttä hakemassa 194

Liikunnan paradoksit 195

Toimitus suosittelee 196

Kirjat

Nancy Kehoe: Wrestling Our Inner Angels. Faith, Mental Illness, and Journey to Wholeness (Katri Suhonen) 198

Kokkonen, Marja: Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito.(Outi Pälkäs200

Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi (Soili Peltola202

Normand Baillargeon: Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi (Marjaana Lindeman) 204

Danuta Koradecka (toim.): Handbook of occupational safety and health (Simo Salminen) 206

Kirjauutuksia 208

Psykologian rekisteri 2010 210

English Summaries 222

Kirjoittajat 228