Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2011)

Pääkirjoitus

Virpi Kalakoski: Näkymätön psykologia 02

Tieteelliset artikkelit

Lauri Nummenmaa: Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit Lue abstrakti 04

Niklas Granö, Marjaana Karjalainen, Arja Itkonen,Virve Edlund, Jukka Anto, Erkki Saari & Mikko Roine: Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä Lue abstrakti 20

Lectio Praecursoria

Kaisa Savolainen: Kasvatus maailmanrauhan välineenä: tapaustutkimus UNESCOn 1974 hyväksymästä suosituksesta 30

Tapasimme tutkijan

Sari Kujala 36

Maria Olkkonen 37

Ajankohtaista

Anja Koski-Jännes: Sosiaalipsykologia ja poikkitieteellisyyden haaste: Esimerkkinä addiktiivinen käyttäytyminen ja siitä vapautuminen 38

Anja Riitta Lahikainen: Sosiaalipsykologia ja lapsuutta koskeva asiantuntemus 46 

Päivi Merjonen & Annika Svedholm: Onnellisuus NuTu:n syysseminaarissa 2010 53            

Keskustelua

Toimittajan kommentti: Oppimisen psykologiaa, osa 2 55 

Ajankohtaista toimituksesta

Kulttuurivallankumous vai kohtuullistaminen? 58 

Myötä- vai itsetuntoa kasvattamassa? 59 

Mummot ja kännykät 60 

Puolisoiden jaettu onnellisuus 60 

Riitta Harista akateemikko 61 

Onnea ylioppilaille! 61 

Toimitus kiittää arvioitsijoita 62 

Maahanmuuttajat ja  koulukiusaaminen 62 

Miesten ja naisten palkkaeroista 63 

Rintasyöpä ja elämänhallinta 63 

Toimitus suosittelee 64   

Kirjat

Alison Gopnik: Filosofinen vauva. Mitä lasten mieli kertoo totuudesta, rakkaudesta ja elämän tarkoituksesta (Niina Komsi) 65 

Anna Keski-Rahkonen, Camilla Lindholm, Johanna Ruohonen & Maria Tapola-Haapola (toim.): Tutkimusmatkoja äitiyteen (Eeva Takala) 68 

Sigmund Freud: Joukkopsykologia ja egoanalyysi (Anna Lilja) 70 

Tarja Hietala, Tiina Kaltiainen, Ulla Metsärinne ja Erja Vanhala: Nuori ja mieli. Koulu mielenterveyden tukena  (Annarilla Ahtola) 72 

Cathy Malchiodi (toim.): Taideterapian käsikirja (Carita Alanne) 74 

Kirjauutuksia 76

ENGLISH SUMMARIES 78

Kirjoittajat 80