Ajankohtaista Toimituksesta

Ihminen sodan keskellä

Besser, A., Weinberg, M., Zeigler-Hill, V. & Neria, Y. (2014). Acute symptoms of posttraumatic stress and dissociative experiences among female Israeli civilians exposed to war: The roles of intrapersonal and interpersonal sources of resilience. Ennakkojulkaisu verkossa 11.3.2014. doi:10.1002/jclp.22083.

Positiivisten persoonallisuuden piirteiden (optimismi, toivo sekä itsetunto yksilön sisäisinä ja tunteet sosiaalisen tuen saatavuudesta yksilöiden välisinä suojaavina tekijöinä) on havaittu vähentävän mielialahäiriöitä stressaaviin olosuhteisiin sopeuduttaessa. On kuitenkin ollut epäselvää, olisiko yhteys havaittavissa myös suorassa sotatilanteessa. Tutkijat tarkastelivat 140 aikuista naista ja heidän yksilön sisäisiä ja yksilöiden välisiä akuutilta stressireaktiolta suojaavia tekijöitään naisten ollessa altistuneita ohjus- ja raketti-iskuille Lähi-idässä marraskuussa 2012. Tutkijat havaitsivat, että kummankin tyyppiset tekijät ovat negatiivisessa yhteydessä akuutin post-traumaattisen stressihäiriön oireiden dissosiatiivisten kokemusten esiintyvyyteen.

Lue lisää