Kirjat

Ritva Laaksonen & Mervi Ranta (toim.): Introduction to neuropsychotherapy. Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients throughout the lifespan. Psychology Press (Taylor & Francis), London / New York, 2013.

Teoksen otsikossa esiintyvää termiä ’neuropsykoterapia’ ei pidä nimikkeen samankaltaisuudesta huolimatta sekoittaa sellaisiin muodissa oleviin arveluttaviin neuro-alkuisiin oppeihin, kuten ”neurofilosofia”, ”neurotaloustiede” tai ”neuroteologia”. Viimeksi mainitut opit yrittävät liittää neurotieteen nauttimaa arvostusta ajatuksiin, joilla ei loppujen lopuksi ole paljoakaan tekemistä todellisen neurotieteen kanssa. Neuropsykoterapia, jota tässä kirjassa hahmotellaan, ei siis ole psykoterapeuttisten prosessien pukemista neurotieteen valepukuun vaan psykoterapeuttisten mallien soveltamista neurologisten tai neuropsykiatristen potilaiden hoidossa. Tämä laajentaa neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ja täydentää sen keinovaroja tavalla, joka pystyy vastaamaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti aivovaurion saaneiden arjessaan kokemiin haasteisiin.

Lue lisää