Top News 2020

Lectio Praecursoria
04 lec 01 im01

Nykypäivän työntekijöiden työhyvinvointia haastavat työelämän nopeat muutokset ja niiden mukanaan tuomat vaatimukset, kilpailu, tarve jatkuviin innovaatioihin ja työurien epävarmuus (Frese, 2008; Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Samanaikaisesti yhteiskunnassa on etsitty keinoja työurien pidentämiseen niiden molemmista päistä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat laatineet työkaarimallin, jonka avulla työuria pyritään pidentämään kannustamalla organisaatioita huolehtimaan tuottavuudestaan ja edistämään työhyvinvointia (Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset, 2012). Miten työntekijä voi työurallaan, millaisena hän kokee työympäristönsä ja kuinka hän palautuu työsuorituksista, nousevat keskeisiksi kysymyksiksi.

Lue lisää