Kirjat

Davies, James: Hajalla – onneton totuus psykiatrian nykytilasta. Basam Books. Psykoterapeutti kritisoi psykiatrista lääkehoitoa. Suomalainen esipuhe Ben Furmanin. 

Kanninen, Katri – Uusitalo-Arola, Liisa: Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. Lyhyen asiakastyön taidosta.

Kopakkala, Aku:Masennus – suuri serotoniinihuijaus. Basam Books. Psykologi kritisoi masennuslääkehoitoja.

Lue lisää

Kirjat

 

13 kir 03 im01

Uutuuskirjaa Ikävät ihmiset voinee yleisesti ottaen luonnehtia populääriksi karakterologiaksi: kirjassa luvataan tarkastella tiettyjä ihmistyyppejä ja opettaa lukija tunnistamaan niiden edustajia ja tulemaan toimeen heidän kanssaan. Kirjoittajista Satu Kaski on työ- ja organisaatiopsykologi ja psykoterapeutti ja Vesa Nevalainen psykologi ja psykoterapeutti. Ilmeisestikin he ovat voineet hyödyntää ammattikokemuksiaan kuvatessaan erilaisia hankalia ihmisiä. Kirjan näkökulma on ensi sijassa sosiaalipsykologinen, sillä siinä tarkastellaan hankalien ihmisten vuorovaikutusta työyhteisöissä ja parisuhteissa sekä jonkin verran ystävyyssuhteissa.

Lue lisää

Kirjat
11 kir 01 im01

Joskus kirja havainnollistaa olemuksellaan sitä maailmaa, jota se pyrkii kuvaamaan. Tällainen mielikuva syntyi sosiaalipsykologi Janne Viljamaan uusinta kirjaa lukiessani. Meillä ei ole pulaa kasvatusta koskevasta tiedosta, vaan hukumme siihen emmekä osaa seuloa olennaista toimintamme ohjenuoraksi tai kompassiksi. Näin myös tässä kirjassa tieto, joka ihmistaimen kasvatuksesta ja tämänhetkisestä kasvuympäristöstä on saatavilla, vyöryy lukijan päälle. En tiedä, pitäisikö kirjasta löytyäkään mitään punaista lankaa, mutta minulle jäi siitä hämmentynyt olo. Tunnistin ajankuvaa, nykyisiä kasvatuksen kipukohtia, myös omia ajatuksiani siitä, ja nyökyttelin monille viisaille ajatuksille ja kannanotoille, mutta yhtä usein jäin pohtimaan, etten millään voisi kirjoittaa samalla varmuudella kuin omista kokemuksistani. Poleeminen tyyli sopii blogeihin ja pamfletteihin, ja se on usein nautittavaakin.

Lue lisää

Kirjat

12 kir 02 im01

Niilo Mäki Instituutin Kummi-sarjan yhdestoista julkaisu, Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin, on suunnattu psykologeille, opettajille ja terapeuteille käytettäväksi peruskouluikäisten oppilaiden kanssa. Julkaisun perustana on Niilo Mäki Instituutissa 2011–13 toteutettu OMIS-hanke. Hankkeen lähtökohtana oli halu ymmärtää lasten kokemuksia koulunkäynnistä, oppimisesta ja niissä esiintyvistä vaikeuksista.

Lue lisää