Ajankohtaista

toimitussuosittelee

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutusta nuorille

Ristimäki, E. & Rantanen, K. (2015). Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus nuorille – kokemuksia pilottiryhmästä. NMI Bulletin, 3/2015.

Niilo Mäki Instituutin julkaiseman vertaisarvioidun lehden tuoreimmassa numerossa esitellään Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:ssä kehitettyä 14–18-vuotiaille suunnattua toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutusta. Pilottitutkimus osoitti, että kuntoutusjakson aikana edistymistä tapahtui: etenkin nuorten minäkuva tarkentui ja omien erityisvaikeuksien tunnistaminen parani. Kuitenkin erityisvaikeutta kompensoivien hallintakeinojen omatoiminen harjoittelu arjen tilanteissa osoittautui vaativaksi, ja nuoret olisivat tarvinneet siihen tiiviimpää ohjausta ja tukea. Vaikka kuntoutuksen runko oli strukturoitu, tutkijat korostavat, että ryhmäkerran teemat ja sisällöt on aina räätälöitävä nuorten tavoitteiden mukaisesti jokaiselle ryhmälle erikseen.

Lue lisää

Ajankohtaista

Suomen psykologisen seuran hallitus on myöntänyt Kirsti Lagerspetzin pro gradu -tutkielmapalkinnon erinomaisesta vuonna 2014 tehdystä psykologian alan opinnäytetyöstä Erik Seesjärvelle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tarkastetusta, laudatur-arvosanan saaneesta pro gradu -työstä ”Nature, nurture, and music – A population-based twin-study of music perception”. Palkinto on suuruudeltaan 300 euroa.

Lue lisää