Ajankohtaista Toimituksesta

Impulsiiviset lapset ja videopelit

Gentile, D. A., Swing, E.L., Lim, C.G. & Khoo, A. (2012). Video Game Playing, Attention Problems, and Impulsiveness: Evidence of Bidirectional Causality. Psychology of Popular Media Culture, 1, 62–70.

Tässä tutkimuksessa 3034 8-17 -vuotiasta singaporelaista koululaista vastasi kolme kertaa vuoden välein kyselyyn, jossa käytettiin yleisesti käytössä olevia lasten tarkkaavaisuus- ja impulsiivisuuskyselyjä ja lisäksi kysyttiin videopelien pelaamisesta. Kuten aikaisemminkin myös tässä tutkimuksessa paljon pelaavilla lapsilla oli enemmän tarkkaavaisuusongelmia. Kausaalisuuden huomattiin olevan kaksisuuntaista: impulsiiviset lapset, joilla oli tarkkaavaisuusongelmia, myös pelasivast enemmän videopelejä. Merkittävin tekijä oli kuitenkin videopelaamisen käytetty aika.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Kehitysvammaisten henkilöiden elämänkulusta on olemassa vain vähän pitkiin seurantoihin perustuvaa monipuolista tietoa. Yksi kansainvälisesti merkittävimmistä aiheeseen liittyvistä tutkimuksista on toteutettu meillä Suomessa. Vuosikymmeniä kestäneestä urakasta, "Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998" -tutkimushankkeesta on äskettäin ilmestynyt tutkimuksen metodologiaa ja keskeisiä tuloksia kokoava tutkimusraportti. Raportin ovat toimittaneet emeritusprofessorit Isto Ruoppila ja Matti Iivanainen.

Lue lisää