Kirjat
12 kir 01 im01

Pohjanheimon kirja käsittelee työvuotta, ei siis kalenterivuotta. Työvuosi alkaa elokuusta ja jatkuu joulutauon jälkeen aina kesäkuuhun. Kesäloma heinäkuussa perinteisesti katkaisee työvuoden. Lähdemme siis tarkastelemaan kuvitteellisen ja silti varsin todenmukaisen työyhteisön vuotta. Kirjoittaja asettuu työyhteisön ulkopuolelle tarkkailijaksi ja voi näin reflektoida havaitsemiaan tapahtumia. Tämä on yksi kirjan hyvistä puolista.

Lue lisää

Kirjat
13 kir 02 im01

Tuhkaa ja timanttia I – kirjoituksia filosofiasta ja psykoanalyysistä kokoaa yhteen filosofi ja psykoanalyytikko Jussi Kotkavirran kirjoituksia lähes viidentoista vuoden ajalta. Teokseen valituilla artikkeleilla on kahdensuuntaisia pyrkimyksiä: yhtäältä niissä tarkastellaan psykoanalyysiä filosofisin keinoin, toisaalta sovelletaan psykoanalyyttisiä näkemyksiä filosofisten ongelmien tarkasteluun. Tavoitteena on siis asettaa filosofia ja psykoanalyysi hedelmälliseen ja tasavertaiseen keskinäiseen vuoropuheluun. Tässä Kotkavirta onnistuu, joskin selväksi käy myös se, että psykoanalyysi asettuu pääasialliseksi huomion kohteeksi.

Lue lisää

Kirjat

Ahola, Tapani – Ahola, Maiju: Väkivallasta turvallisuuteen. Lyhytterapiainstituutti. Ratkaisukeskeisiä lähisuhdeväkivaltatyöhön sovellettavia työtapoja.

Ahtola, Annarilla (toim.): Psyykkinen hyvinvointi
 ja oppiminen. PS-kustannus. Eri kirjoittajien artikkeleita psykologien tietämyksen tarpeesta koulussa.

Hjelm, Titus: Globaalisti akateeminen. Opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen. Vastapaino. Kansainvälisen julkaisemisen vaiheet.

Lue lisää