Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (06/2016)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Aineistonhallintaa 398

Tieteelliset artikkelit

Johanna Stenberg, Siiri Laari, Jenni Uimonen, Riikka Pihlaja & Erja Poutiainen: Työikäisten kognitiivinen suoriutuminen – viitearvotietoja AINO-tutkimuksesta 400

Vilja Helminen: Moraaliset intuitiot poliittisen ideologian taustalla 422

Maija Lindgren, Inkeri Heiskanen, Markus M. Jokela, Sebastian Therman, Minna Torniainen-Holm, Tuukka Mehtälä, Ulla Pulkkinen, Greta Voutilainen & Jaana Suvisaari: Ensipsykoosipotilaiden mielen teorian taidot Hinting task -tehtävällä arvioituna 436

Kristas Koivula: Yhdessä eteenpäin – vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssi 455

Kirjat

Maarit Veikkolainen & Raija Pohjamo: Tunteiden syvät vedet (Marko Lehtinen) 469

Kirjauutuuksia 471

English Summaries 472

Indeski 2016, 51. Vuosikerta 476

Kirjoittajat 480