Tieteelliset Artikkelit

Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa

Dialogisessa prosessikonsultaatiossa asiakas nähdään ongelmiensa ja niihin liittyvien ratkaisujen omistajana. Konsultaatiokeskusteluissa asiakasta tuetaan ottamaan vastuuta tilanteesta ja asettumaan toimijaksi suhteessa sen ratkaisemiseen. Näiden ihanteiden edistämistä konsultaation vuorovaikutuskäytännöissä on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Tässä artikkelissa tarkastelemme ohjattavien vastuunottoa ja toimijuuden muodostumista työyhteisön yhteistyön parantamiseksi järjestetyssä konsultaatiotilanteessa. Tutkimuksen aineiston muodostivat yhdestä konsultaatiotapaamisesta tehty äänitallenne ja sen litteraatio. Aineiston analyysissä on hyödynnetty positiointiteorian käsitteitä. Tutkimuksemme havainnollistaa, että positiointiteorian käsitteet tarjoavat mielekkään tavan tarkastella konsultaatiovuorovaikutusta. Näytämme, kuinka konsultti esittää ohjattaville vastuuseen ja toimijuuteen haastavia positiokutsuja ja kuinka konsultaatiotilanteessa neuvotellaan kehittämiseen liittyvästä vastuusta ja toimijuudesta. Tässä neuvottelussa vastuun ja toimijuuden ottamista voidaan pyrkiä eri tavoin väistämään. Osoitamme myös, kuinka ohjattavien tavat puhua yhteistyön kehittämiseen liittyvästä vastuusta ja toimijuudesta muuttuivat konsultaatiotapaamisessa. Lopuksi pohdimme näiden havaintojen teoreettista ja käytännöllistä merkitystä.

Avainsanat: prosessikonsultointi, positiointiteoria, vastuu, toimijuus, vuorovaikutus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.