Ajankohtaista

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2018 on jaettu puoliksi Tanja Hyvämäelle Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Koulukiusaamista koskevat puhetavat suomalaisessa verkkokeskustelussa. Diskursiivinen lähestymistapa” sekä Liisa Salmelalle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Autistic traits and sleep in typically developing adolescents”. Kumpikin saa 150 euroa.

Lue lisää

Ajankohtaista

Seuran puheenjohtajana oikeuteni ja tehtäväni on vuosittain valita Psykologia-lehden artikkeleista jokin erinomainen. Käytän eräitä periaatteita. Ensimmäisessä vaiheessa valitsen kustakin numerosta yhden mielenkiintoisen artikkelin. Valinnasta jätän pois sellaiset, joiden tekijöiden joukossa olen minä tai joku hallituksen tai toimituksen jäsen (oli artikkeli sitten hyvä tai parempi). Toisessa vaiheessa supistan valikoiman kahteen, joista yhden valitsen vuoden 2018 artikkeliksi.

Lue lisää