Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Hyödyllisen tieteen ylistys 306

Tieteelliset artikkelit

Olli Snellman, Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström & Katja Kurri: Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa kuvaamat auttavat tekijät 308

Pessi Lyyra & Tiina Parviainen: Mitä sydän näkee? Katsaus interoseption merkitykseen ihmisen tiedonkäsittelylle ja hyvinvoinnille 323

Kirsi Peltonen, Jenni Nyberg, Samuli Kangaslampi & Ann-Christin Qvarnström-Obrey: Narratiivinen altistusterapia – uusi menetelmä useita traumatapahtumia kokeneiden lasten hoitoon 342

Lue lisää