Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2021)

Pääkirjoitus

Mari Huhtala & Elina Riivari: Moraaliset kysymykset muuttuvissa (työ)elämän ja toiminnan konteksteissa 2

Tieteelliset artikkelit

Soile Juujärvi & Liisa Myyry: Huolenpitoa vai oikeudenmukaisuutta? Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten eettiset ongelmat ja ratkaisukeinot 4

Tyyne Ylinen, Mervi Ruokolainen, Mari Huhtala & Kirsi Juhila: Sosiaalityön hyveet – millaisia haasteita hyveiden mukainen toiminta sosiaalityössä kohtaa? 20

Mia Silfver-Kuhalampi, Jan Löfström & Liisa Myyry: Moraali ja näkökulmanotto historian opetuksessa nuorten vastauksissa 33

Mikko Pohjola, Virpi-Liisa Kykyri, Aarno Laitila & Juha Holma: Moraalisen dilemman rakentuminen ja käsittely työyhteisön yhteistyön kehittämistä koskevassa konsultointikeskustelussa 50

Katja Kurri & Jarl Wahlström: Moraalinen järjestys ja toimijuuspositiot psykoterapiakeskusteluissa 67

Lectio Praecursoria

Päivi Kangas: Etiikka on työmme ydin – psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa 85

Tapasimme tutkijan

Virpi-Liisa Kykyri 89

Ajankohtaista

Kullervo Rainio, sosiaalipsykologi, runoilija, kansanedustaja ja filosofi 91

Seuran palkintoja vuosista 2019 ja 2020 93

Kirjat

Frank Martela: Elämän tarkoitus: suuntana merkityksellinen elämä (suom. Laura Jänisniemi) (Maija Mänttäri-van der Kuip) 95

Niina Ratsula: Oikein toimimisen kulttuuri – johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen (Ellen Lindell) 97

English Summaries 99

Kirjoittajat 104