Pääkirjoitus

Tämä teemanumero ja sen taustalla ollut ajatus kartoittaa suomalaista psykologian alalla toteutettavaa moraalin tutkimusta syntyi ennen covid-19-pandemiaa, mutta aihe tuntuu olevan nyt ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Kulunut vuosi on nostanut esiin ennätysmäärän moraalisia haasteita osana uutta arkeamme. Etätyö, etäopetus, uudenlaiset rutiinit ja sosiaalinen eristäytyneisyys ovat vaatineet nopeita muutoksia ja useat rajoitustoimet toivat mukanaan eriarvoistumisen yksilöiden, perheiden, ammattialojen ja lukuisten muiden eri ryhmien välillä. Lisäksi kunkin henkilökohtaista moraalia on koeteltu, kun jokainen on joutunut pohtimaan erilaisten suositusten noudattamista sekä muiden huomioimista suhteessa omiin perustarpeisiin ja oikeuksiin. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä rajoitusten asettamisessa ja purkamisessa on jouduttu jatkuvasti arvioimaan toimenpiteiden terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä ja haittoja sekä pohtimaan eri oikeuksien suhdetta toisiinsa.

Lue lisää