Lectio Praecursoria

Teoksessaan Ole hyvä (2003, s. 222) edesmennyt eetikko Martti Lindqvist kirjoittaa: ”Etiikka on ensisijaisesti yritystä selviytyä pahan kanssa – ennen kaikkea oman pahan.” Myös itselleni on tämän tutkimuksen myötä käynyt yhä selvemmäksi etiikan ymmärtäminen koko elämää ja olemassaoloa koskevaksi, ei vain yksittäisten tekojen ja tekemättä jättämisien kysymykseksi. Etiikassa on ennen muuta kyse siitä, että voin sekä tahallisesti että sitä tarkoittamatta valinnoillani vahingoittaa toisia eläviä olentoja.

Lue lisää