Psykologiassa tapahtuu

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tavoitteena on lieventää keskushermostoperäisiä toimintakyvyn muutoksia tai rajoitteita sekä parantaa neuropsykologisten ongelmien heikentämää elämänlaatua. Lasten ja nuorten kuntoutuksen teoreettiset kysymykset ja käytännön toteutus eroavat monin tavoin aikuisten kuntoutuksesta. Lasten kuntoutuksessa haetaan ensisijaisesti keinoja auttaa lasta, joka ei opi uusia taitoja odotusten mukaisesti. Lasten ja nuorten neuropsykologisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon tiedonkäsittelyn toimintojen kehitys ja kehityksellisten ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa.

Lue lisää