Tieteelliset artikkelit

Työn sujuminen, tyytyväisyys työympäristöön ja hyvinvointi monitilatoimistossa

Digitalisaatio ja muuttuva tietotyö uudistavat työtilojen käyttöä. Organisaatioiden uusista tilaratkaisuista ei ole riittävästi tutkimustietoa henkilöstön työtehtävien kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijaorganisaation (= 179) muuttoa omista huoneista monitilatoimistoon. Työtiloja, työtehtäviä, henkilöstön tyytyväisyyttä monitilatoimistoon ja hyvinvointia tutkittiin kyselyllä (vastaajia 68 %) ja haastatteluilla (= 9) noin vuosi muuton jälkeen. Kysely- ja haastattelutulokset osoittivat monitilatoimiston tukevan hyvin ryhmässä työskentelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, mutta heikommin itsenäisiä yksilötehtäviä ja keskittymistä. Työn sisällöistä suunnittelua, koordinointia ja jatkuvaluonteista vuorovaikutusta sisältävät tehtävät selittivät henkilöstön tyytyväisyyttä työympäristöön. Ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja täydellistä keskittymistä vaativat tehtävät puolestaan selittivät tyytymättömyyttä työympäristöön. Miehet olivat tyytyväisempiä työympäristöönsä kuin naiset. Iän myötä tyytymättömien osuus kasvoi. Henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön oli myönteisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työsuoritukseen. Haastattelut toivat lisäymmärrystä työpisteen valintaan ja työympäristömuutoksen vaikutuksiin. Henkilöstö arvioi vuorovaikutuksen parantuneen, mutta työrauhan heikentyneen. Tutkimus osoitti, että työtiloilla on tärkeä merkitys työn sujumiseen, tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus tarjoaa työ- ja organisaatiopsykologisen näkökulman työympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Avainsanat: hyvinvointi, monitilatoimisto, tietotyö, tyytyväisyys, työympäristö

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.