Lectio Praecursoria

”Jo herätessä tuntuu, että päivän energiat ovat lopussa. Työpäivän saa kuitenkin hoidettua jotenkuten, mutta ilta kuluu sohvalla maaten ja toipuen päivästä.”
”Työn mielekkyyttä on ollut viime aikoina vaikea kokea, ja välillä mietityttää, miksi tuli yleensä hakeuduttua tällaiselle alalle.”
”Pitkin viikkoa herää epäilyksiä, ettei osaa oikein mitään, ja kaikista tehtävistä selviytyminen jännittää.”

Edellä kuvatut kokemukset voivat liittyä työuupumukseen, joka määritellään pitkittyneen työstressin seurauksena syntyväksi tilaksi. Työuupumusta kuvataan kolmen osa-alueen kautta, jotka ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Artikkeliväitöskirjani aiheena yleistasolla on hoiva, sen oikeudenmukaisuus ja eettiset arvoristiriidat lastensuojelun, vanhustyön ja vuoden 1918 punaorpohuoltoa koskevan historiallisen tapaustutkimuksen piirissä. Olennainen tutkimuksellinen väline on ollut useiden sosiaalipsykologisten teorioiden sekä toiminnanteorian, kehittävän työntutkimusotteen ja infrahumanisaatioteorian toisiaan täydentävin keinoin nähdä syvemmälle hoivan pinnan ilmiöiden taustalle systeemisiin arvoristiriitoihin; taloudellisiin ja myös poliittisiin intressiristiriitoihin ja niiden syihin.

Lue lisää