Pääkirjoitus

Matematiikan oppiminen ja siihen liittyvät tutkimukset ovat puhuttaneet viime aikoina. On uutisoitu, että ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat koulutaipaleensa varsin erilaisilla matematiikan taidoilla, että suomalaisten oppilaiden matematiikan osaaminen on viime vuosina laskenut ja oppilaiden väliset osaamiserot ovat kasvaneet, ja että noin 20 prosentilla oppilaista on jonkinasteisia oppimisvaikeuksia, jotka hankaloittavat matematiikan opiskelua. Tytöillä on poikia kielteisempi matematiikan motivaatio, ja he suuntautuvat poikia harvemmin matemaattisille aloille, vaikka osaamisessa ei sukupuolieroja olisikaan. Erityisen vilkasta keskustelua on herättänyt matematiikan painottaminen uudistetussa korkeakoulujen opiskelijavalinnassa.

Lue lisää