Tieteelliset artikkelit

Psykologisten voimavara- ja riskitekijöiden profiilien yhteys digitalisaation ja työn intensifikaation kokemuksiin media-alalla

Tutkimuksessa selvitettiin, 1) millaisia profiileja mediatyöntekijöiden psykologisissa voimavara- ja riskitekijöissä voidaan tunnistaa ja 2) miten näihin profiileihin kuuluvat työntekijät eroavat toisistaan digitalisaation ja työn intensifikaation kokemusten suhteen. Syksyllä 2019 kerättyyn e-kyselyyn osallistui 979 mediatyöntekijää (naisia 68 %, keski-ikä 47.6 vuotta). K-keskiarvon klusterianalyysin avulla tunnistettiin neljä psykologisten voimavara- ja riskitekijöiden profiilia mediatyöntekijöiden keskuudessa: 1) virheisiin kiinnittymättömät rentoilijat (virheiden jännittäminen ja ajatteleminen sekä ylisitoutuminen työhön ovat alhaisia, 24 %), 2) resilientit multitaskaajat (resilienssi, mieltymys multitaskaamiseen ja riskien ottaminen ovat korkeita, 28 %), 3) tarkat keskittyjät (mieltymys multitaskaamiseen on vähäistä, kyky käsitellä virheitä ja virheiden ajatteleminen ovat korkeita, 22 %) ja 4) haavoittuvat ylisitoutujat (resilienssi, kyky käsitellä virheitä ja riskien ottaminen ovat alhaisia, virheiden jännittäminen ja ylisitoutuminen työhön ovat korkeita, 26 %). Tarkat keskittyjät ja haavoittuvat ylisitoutujat kokivat digitalisaation eniten kuormittavan työtään, minkä lisäksi haavoittuvilla ylisitoutujilla korostui epävarmuus omien digitaalisten taitojen suhteen. Virheisiin kiinnittymättömät rentoilijat puolestaan kokivat vähiten työn intensifikaatiota ja resilientit multitaskaajat pitivät digitalisaatiota enemmän työn voimavarana kuin työntekijät muissa profiileissa.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.