Tieteelliset artikkelit

Yhteenkuuluvuus ja mielenterveys maahanmuuttajataustaisilla ja Suomessa syntyneillä nuorilla

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko koulussa koetussa yhteenkuuluvuudessa eroja Suomessa syntyneiden, työperäisesti maahan muuttaneiden ja pakolaisnuorten välillä. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, kuinka yhteenkuuluvuus koulussa on yhteydessä internalisoiviin ja eksternalisoiviin oireisiin, prososiaalisuuteen sekä resilienssiin. Kolmanneksi tarkasteltiin, onko mahdollinen yhteys erilainen Suomessa syntyneillä ja eri syistä Suomeen muuttaneilla nuorilla. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Maahanmuuttajanuorten Psykososiaalinen Tukeminen Koulussa -interventiotutkimushanketta. Tutkimuksessa käytettiin poikkileikkausaineistoa, joka pohjautui nuorten kyselylomakevastauksiin hankkeen aloitusajankohdassa syksyllä 2019 (= 1981). Tutkimuksessa havaittiin, että yhteenkuuluvuuden kokemuksessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Yhteenkuuluvuus koulussa oli yhteydessä vähäisempään määrään internalisoivia ja eksternalisoivia oireita sekä suurempaan määrään prososiaalisuutta ja resilienssiä. Maahanmuuttajatausta ei muuntanut yhteyksiä, vaikkakin pakolaistaustaisilla nuorilla tulos oli resilienssin osalta lähellä tilastollisesti merkitsevää. Yhteenvetona voidaan todeta, että koulussa koettu yhteenkuuluvuus tukee kaikkien nuorten mielenterveyttä, joten sen vahvistaminen on tärkeää.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.