Lectio Praecursoria

Miljoonat siviilit elävät lapsuutensa ja nuoruutensa sodan olosuhteissa, ja valitettavasti Afrikka on sisällissotien, uuskolonialististen valtataistelujen ja sotarikollisuuden näyttämö. Tämä väitöskirjatutkimus pyrkii ymmärtämään, miten sodan julmuudet ja lasten kokemat traumat vaikuttavat heidän myöhempään elämäänsä. Traumaattisten sotakokemusten mielenterveydellisistä ja kehityksellisistä vaikutuksista on kiitettävän paljon tilastollista tutkimusta. Tämä tutkimus antaa äänen sodan julmuuksia omakohtaisesti kokeneille, minkä laadullinen analyysi mahdollistaa. Elämänhistoria-perusteisen haastatteluaineiston muodostavat Liberian sisällissodista selviytyneiden pakolaisten lapsuuden sotakokemukset ja nykyiset tulevaisuuden toiveet. Tutkimuksen tilastollinen osuus kysyy, miten stressaavat ja väkivaltaiset kokemukset ovat yhteydessä nuorten mielenterveyteen, ja voivatko hyvät perhe- ja vertaissuhteet ja optimaaliset emotionaalis-kognitiiviset taidot toimia suojelevina tekijöinä ghanalaisilla nuorilla.

Lue lisää