Tieteelliset artikkelit

Alakoulun oppilaiden sosiaalisen tuen profiilien kehitys ja yhteys opiskeluhyvinvointiin ja koulumenestykseen

Oppilaiden kokemus koulutyöhön saadusta sosiaalisesta tuesta opettajilta, kodin aikuisilta ja vertaisilta on tärkeä opiskeluhyvinvoinnin ja oppimisen resurssi. Ymmärrys eri lähteistä saadun tuen yhteydestä toisiinsa ja merkityksestä oppilaan opiskeluhyvinvoinnin ja koulumenestyksen tukijana on kuitenkin vielä puutteellista. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme pitkittäisen profiilianalyysin avulla opettajilta, kodin aikuisilta ja vertaisilta saadun koulutyöhön liittyvän sosiaalisen tuen kasautumista ja pysyvyyttä sekä yhteyttä oppilaan opiskeluintoon, opiskelu-uupumukseen ja koulumenestykseen. Kolmivaiheinen seuranta-aineisto koostui neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaista (NT1 = 2362, tyttöjä 50 %). Tulokset osoittivat, että eri lähteistä saatu koulutyöhön liittyvä sosiaalinen tuki koetaan tyypillisesti samansuuntaisena, kun valtaosa oppilaista kuului Vahvan tuen (48 %), Keskimääräisen tuen (31 %), Matalan tuen (14 %) ja Etääntyneiden profiileihin (3 %). Näiden lisäksi 4 prosenttia oppilaista kuului Matalan opettajan tuen profiiliin, jossa vahva vertaistuki ja keskimääräisenä koettu kodin aikuisten tuki yhdistyi opettajan tuen puutteeseen. Vahva tuen kokemus osoittautui hyvin pysyväksi, kun taas oppilaat vähäisemmän tuen profiileissa olivat alttiimpia muutoksille. Edelleen vahva tuen kokemus oli yhteydessä oppilaan korkeampaan opiskeluintoon ja koulumenestykseen sekä suojasi opiskelu-uupumukselta. Vertaistuki ja kodin aikuisten tuki eivät kompensoineet opettajan tuen puutetta oppilaan opiskeluhyvinvoinnin suhteen.

Avainsanat: koulutyöhön liittyvä sosiaalinen tuki, opiskeluinto, opiskelu-uupumus, koulumenestys, latentti siirtymäanalyysi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.