Pääkirjoitus

Psykologia alkoi muotoutua itsenäiseksi tieteenalaksi 1800-luvun loppupuolella. Suomessakin seurattiin kehkeytyvän psykologian ensiaskeleita tarkoin. Esimerkkinä voi mainita vaikka Arvi Grotenfeltin mainion artikkelisarjan kokeellisesta psykologiasta Valvoja-lehdessä vuosina 1886–1887. Valvojan ohella filosofien Ajatus oli 1900-luvun alkuvuosina tärkeä kanava psykologisen tutkimuksen julkaisemiselle.

Lue lisää