Indeksi

Indeksi 2023, 58. vuosikerta

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Pääkirjoitus

Hakoköngäs, E.
Nopeaa ja hidasta julkaisemista
(4–6, 270–271) 

Silvonen, J.
Koronakriisin jälkikaikuja
(2, 106–107)

Silvonen, J.
Työttömyys sattuu – kriisiytyvässäkin maailmassa
(1, 2–3)

Silvonen, J. & Hakoköngäs, E.
Psykologian sivut kääntyvät
(3, 182–183)

Tieteelliset artikkelit

Hellsten, S., Raetsaari, K. & Suorsa, T.
Keskustelu oppilaan tuen järjestämisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Subjektitieteellinen näkökulma yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumisesta
(4–6, 290–304)

Karhulahti, V.-M., Vahlo, J., Munukka, M., Koskimaa, R. & von Bonsdorff, M.
Videopelaamisen, työkyvyn ja työstä palautumisen suhde: kansallisesti edustava rekisteröity tutkimusraportti
(2, 130–145)

Karkkola, P.
Suomenkielinen Job Crafting Questionnaire: psykometrinen jatkotarkastelu
(2, 146–160)

Kemppinen, S. & Tanskanen, J.
Suomenkielisen työyksinäisyysmittarin validointi etä- ja hybridityöläisillä
(3, 198–219)

Koivisto, H., Smolander, H., Honkalampi, K., Pakarinen, M., Ruusunen, A. & Valkonen-Korhonen, M.
Masennusoireista toivutaan, mutta toimintakyky korjaantuu hitaammin: seurantatutkimus avohoidon masennuspotilaista
(1, 22–39) 

Kurkela, J. L. O., Pirttimäki, T. & Nokia, M. S.
Uni ja muisti
(2, 108–129) 

Kätkä, K., Kettunen, P., Ruusunen, A., Lehto, S., Herbert, B. & Honkalampi, K.
Suomenkielisen MAIA-2-mittarin validointitutkimus yleisväestöaineistolla
(1, 4–21)

Laukkanen, J., Peltonen, H., Seilo, N., Kunttu, K. & Honkalampi, K.
Syömishäiriöoireiden yleisyys korkeakouluopiskelijoilla SCOFF-kyselyllä arvioituna
(3, 184–197)

Lilja, J.
Mikä psykoterapian seurauksena muuttuu? Aineistolähtöinen teoreettinen malli psykoterapiassa tapahtuvasta muutoksesta asiakkaiden kuvaamana
(4–6, 272–288)

Määttä, S., Palmu, I., Hankonen, N., Huhtiniemi, M., Lehtivuori, A., Martela, F., Polet, J., Sjöblom, K., Stenius, M. & Vasalampi, K.
Itsemääräämisteoria ymmärrettäväksi: pääteesit, suomennokset ja väärinkäsitysten oikaisua
(4–6, 305–323)

Salonen, K., Korpela, K. & Hyvönen, K.
Koronapandemian aiheuttamat kielteiset tunteet: luontokokemukset puskurina?
(1, 67–83)

Ulmanen, S., Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K.
Alakoulun oppilaiden sosiaalisen tuen profiilien kehitys ja yhteys opiskeluhyvinvointiin ja koulumenestykseen
(1, 40–66)

Katsausartikkelit

Maalehto, S. & Alanko, K.
Integratiivinen katsaus koulupoissaoloista oppilailla, joilla on ADHD- tai autismikirjon diagnoosi
(3, 220–235)

Lectio praecursoria

Erjansola, A.-M.
Visuaalinen identiteetti vai identiteetti visuaalisena? Logon sosiaalisia merkityksiä
(3, 240–242)

Gergov, V.
Psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät nuoruusikäisten mielenterveyden hoidossa
(4–6, 328–331)

Nyman-Salonen, P.
Asentojen ja liikkeiden yhteensovittautuminen pariterapiassa
(4–6, 332–336)

Raetsaari, K.
Ohjaus ja toimijuus lukion keskeyttämisen äärellä
(4–6, 337–340)

Raudasoja, M.
Psyykkinen hyvinvointi, synnytyskokemukset ja kulttuuriset ihanteet siirtymässä äitiyteen
(4–6, 324–327)

Savela, N.
Affektiiviset asenteet ja ennakkoluulot työelämän jakamisesta robottien kanssa
(3, 236–239)

Tammisalo, K.
Digitaalinen teknologia ja perhesuhteet: enemmän vai vähemmän vuorovaikutusta?
(4–6, 341–345)

Psykologiassa tapahtuu

Hankonen, N.
Motivointiko manipulointia? Motivaation ja motivoitumisen sosiaalipsykologiaa
(3, 243–248) 

Karhulahti, V.-M.
Rekisteröidyt tutkimusraportit Suomen psykologiakentällä
(4–6, 346–351)

Pirttilä-Backman, A.-M.
Tieto, ihmisarvo ja konteksti
(1, 84–89)

Keskustelua

Lahikainen, A. R., Koski-Jännes, A. & Hänninen, V.
Sosiaalipsykologia Kuopion ja Itä-Suomen yliopistossa 1989–2021
(3, 249–256)

Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta
(1, 90)

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta
(3, 257)

Toimintasuunnitelma

Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023
(3, 258–260)

Kirjat

Anttila, U.
Itsehoitoa mielen hyvinvoinnin tueksi;
Uusitalo-Arola, L. & Kanninen, K.: Terapian tarpeessa? Lyhytterapeuttinen itsehoito
(2, 164–165)

Haapasalo, J.
Kun todistajan muisti pettää;
Korkman, J.: Muistin varassa
(4–6, 352–355) 

Hautamäki, A.
Stressisysteeminen lähestymistapa lasten funktionaalisten somaattisten oireiden diagnosoinnissa ja hoidossa;
Kozlowska, K., Scher, S. & Helgeland, H.: Functional somatic symptoms in children and adolescents. A stress-system approach to assessment and treatment
(1, 91–98) 

Kaitaro, T.
Filosofia psykoanalyytikon sohvalla;
Jussi Kotkavirta: Tuhkaa ja timanttia II
(3, 261–263)

Laitila, A.
Mitä me teimme väärin?;
Fishman, H. C.: Performance based family therapy – A therapists’ guide to measurable change
(2, 161–163)

Leino, L.
”Älä heitä ainakaan usko” – salaliittoteoriat ja vaihtoehtoiset totuudet;
Hyvönen, A.-E. & Pyrhönen, N. (toim.): Salaliittoteorioiden politiikat: yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia
(4–6, 356–358) 

Sundvall-Piha, S.
Kehityksen esteitä voittamassa – lasten psykoanalyyttisen hoidon mahdollisuuksista;
Airas, C. (toim.): Minuutta etsimässä – kuusi tapauskertomusta suomalaisesta lapsi- ja nuorisoanalyysista
(4–6, 359–360)

Kirjauutuuksia
(1, 99)
(2, 165)
(3, 264)
(4–6, 361)

Psykologian rekisteri

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat 2022
(2, 166–176)

English summaries

English summaries
(1, 100–103)
(2, 177–179)
(3, 266–267)
(4–6, 362–364)