Maanantaiblogi

Tieteentekijän helvetti

Kiivas julkaisutahti on pakko, jos haluaa menestyä tieteentekijänä. Varjopuolena tieteen nimissä julkaistaan joskus liiankin kovalla tahdilla: tuloksia ei ole aina riittävästi koeteltu, eikä niitä pystytä toistamaan. Perspectives on Psychological Science –lehden viimeisimmässä numerossa asiaa tarkastellaan koko numeron mitalla. Yli 20 opettavaisen artikkelin lisäksi nimimerkki Neuroskeptikko kuvailee Danten Jumalainen näytelmä -teosta mukaillen, millaisissa helvetin piireissä tieteentekijät joutuvat syntiensä takia virumaan kuolemansa jälkeen.

Tieteellisen helvetin ylimpään piiriin jäävät ne, jotka eivät ole tehneet varsinaista tieteellistä syntiä, mutta ovat ummistaneet silmänsä muiden toilailuilta ja vaikkapa jakaneet apurahoja. He saavat katsoa allaolevaa menoa pohtien omaa osallisuuttaan siihen. Kerrosta alempana, toisessa piirissä, oman tutkimuksensa merkityksellisyyttä ylikorostaneet tutkijat yrittävät epätoivoisesti kiivetä ylös lietteen täyttämästä kuopasta; apunaan vain yksi askelma tikapuusta.

Kun mennään seuraavaan alempaan piiriin löydetään post-hoc tuloksia satuilleet tutkijat, jotka juoksevat pakoon demoneja. Aina kun demoni onnistuu osumaan nuolellaan johonkin satunnaiseen paikkaan, hän väittää tähdänneensä juuri siihen koko ajan.

Helvetin neljännestä piiristä löytyvät tilastollisesti merkitsevien p-arvojen kalastajat loputtomassa työssään: nälkä ei hellitä, koska vain joka kahdeskymmenes kala on syötävä. Viidennessä piirissä puolestaan kärsivät tutkimusaineistonsa epämieluisista outliereista eli poikkeavista havainnoista puhdistaneet tutkijat. Heiltä demonit nykivät hiuksia yksi kerrallaan selittäen, että syntisen on parempi olla ilman kyseistä hiusta; hiuksessahan oli jotain vialla.

Näin helvetin piirit ulottuvat yhä syvemmälle antaen osuvan rangaistuksen plagioinnista, aineiston julkaisematta jättämisestä sekä aineiston julkaisemisesta vain osittain. Alimmassa, yhdeksännessä piirissä suurimmat tieteen syntiset kärsivät ikuisessa jäässä, vaikka heidän silmiensä edessä on raportti, joka kertoo vakuuttavasti, että vesi ei voi jäätyä Helvetin alimman osaston olosuhteissa. Valitettavasti kyseisen tutkimusraportin aineisto on täysin tekaistu. Myös Danten Helvetin alimpaan osastoon, Juudaan Helvettiin, ovat joutuneet he kolme, jotka muun pettämisen ohessa pettivät suuren aatteen.

Perspectives on Psychological Science –lehden teemanumero 2012; 7 (6)

Neuroskeptikon artikkeli