Maanantaiblogi

Väitös opiskelumotivaatiosta

Heta Tuominen-Soini väittelee la 1.12. 2012 Helsingin yliopistossa nuorten tavoiteorientaatioista koulutussiirtymässä peruskoulusta toiselle asteelle. Tutkimukseen osallistui yli 500 nuorta yhdeksännellä luokalla ja koulutussiirtymän jälkeen toisella asteella ensimmäisenä lukuvuonna. Tavoiteorientaatiot tarkoittavat oppimiseen ja suoriutumiseen líittyviä suuntautumistapoja. Usein puhutaan myös opiskelumotivaatiosta.

Tuominen-Soini tutki väitöskirjassan tavoiteorientaatioiden pysyvyyttä ja  tutkimuksen mukaan tavoiteorientaatio on pysyvä 60 %:lla nuorista. Ja niilläkin, joilla muutosta tapahtuu, se on yleensä vähäistä. Tuominen-Soini toteaakin, että tulos tukee ajatusta, että tavoiteorientaatiot kuvastavat melko pysyviä yleistyneitä uskomuksia ja suuntautumistapoja, jotka seuraavat opiskelijoita erilaisiin oppimistilanteisiin.

Positiivisessa psykologiassa uskomukset ja suuntautumistavat, kuten optimismi ja motivaatio, ovatkin olleet keskeisiä tutkimuskohteita jo pitkään. Tutkimuksissa on havaittu sama kuin Tuominen-Soini väitöskirjassaan, että uskomukset ovat pysyviä ja yleistyneitä ja ne ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja opintomenestykseen.

Olen syksyn aikana keskustellut yli sadan abin kanssa. Tuominen-Soinin väitöskirjan tavoiteorientaatioprofiilit erilaisine seurauksineen ovat todentuneet päivittäin työssäni. Uusi huomio itselleni on tänä syksynä ollut, että menestys- ja suoriutusorientoituneista nuorista moni jännittää koetilanteita ja siksikin menestyy niissä odotuksia heikoimmin. Monen abin kanssa olemmekin  miettineet, miten jännitystä voisi vähentää. Mitä olisivat ne ajatukset ja jutut, joilla voisi taitaa jännityksen kärjen?

Ja jos itse alkaisin nyt tutkia nuorten opiskelumotivaatiota, keskittyisin siihen, miksi joillain abeilla on hyvin selkeät tavoitteet tulevaisuudelle ja miksi toisien on vaikea päättää, mitä tulevaisuudessa opiskelisi. Miksi toiset porskuttavat määrätietoisesti kohti unelmiaan ja toiset eivät tiedä, mistä unelmoida?

Heta Tuominen-Soinin väitöskirjatiedotteeseen ja väitöskirjaan pääsee tästä linkistä.