Maanantaiblogi

Seiskaluokkalaisten lempiaineita

Olen viime viikkoina jutellut seiskaluokkalaisten kanssa pienryhmissä heidän kahdeksannen luokan valinnaisainevalinnoistaan. Pienessä ryhmässä on helppo ja kiva jutella seiskaluokkalaisten ajatuksista koulusta ja tulevaisuudesta. Minulle on käynyt täysin selväksi, että seiskat tykkäävät koulussa kotitaloudesta. Seuraavana lempiaineiden listalla ovat liikunta, kuvataide, musiikki ja tekstiili- tai tekninen työ. Jos seiskaluokkalainen saisi päättää, niin lukujärjestyksessä olisi joka päivä taito- ja taideaineita tai liikuntaa. Valinnaisaineiksi he valitsevatkin pääasiassa näitä aineita. Ja valitseminen on ihanaa - saa itse päättää jostain, mitä ensi lukuvuonna opiskelee.

Viime vuonna järjestetyssä ensimmäisessä Happy School -seminaarissa tehtiin kannanotto (katso Psykologia 04/2011): "Demokraattinen koulu voi toimia turvasatamana, joka tukee nuorten muuttuvia tarpeita (osallisuus, autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus) ja sopii yhteen niiden kanssa lisäten siten koulumotivaatiota, hyvinvointia, innostusta ja onnistumista." Seminaarissa puhunut professori Jacquelynne Eccles on tutkinut teinien motivaatiota jo monia vuosia ja painottaa motivaatioteoriassaan autonomian tärkeyttä. Valitettavasti peruskoulun uutta tuntijakoa valmistellut työryhmä ei selvästikään osallistunut Happy School -seminaariin eikä piittaa sen kannanotosta. Työryhmän ehdotus peruskoulun uudeksi tuntijaoksi nimittäin vähentää valinnaisuutta eli oppilaiden autonomiaa eikä lisää taito- ja taideaineita yläkouluun eli jättää täysin huomiotta seiskaluokkalaisten näkemykset. Työryhmän ehdotukseen voi tutustua täällä. Lukuaineita työryhmä on jälleen lisäämässä, vaikka suomalaiset peruskoululaiset ovat vuodesta toiseen menestyneet mainiosti tiedoillaan. Kouluviihtyvyydessä sen sijaan on ollut parantamisen varaa.

Tuleekin mieleen, että tuntijakoa uudistetaan joidenkin muiden kuin teinien kehityspsykologisia haasteita paremmin vastaaviksi. Kuukausi sitten julkaistiin kirja lasten päivähoidosta, jonka tutkija totesi vastaavan paremmin aikuisten kuin lasten tarpeisiin. Samoin voi valitettavasti todeta työryhmän ehdotuksesta uudeksi peruskoulun tuntijaoksi.