Maanantaiblogi

Tunnolliset

Developmental Psychology- lehden uusimman numeron teema on tunnollisuus. Lehdessä on useita artikkelita, joissa on tutkittu ja pohdittu Costan ja McRaen Big Five -teorian persoonallisuuden piirteistä tunnollisuutta.

Tammikuussa kirjoitin Maanantaiblogissa apulaisprofessori Markus Jokelan tutkimuksista, joissa tunnollisuudesta oli tulossa kansanterveyden ihannepersoonallisuuspiirre - tunnolliset kun eivät liho eivätkä näytä sairastuvan muihinkaan kansanterveyttä rasittaviin sairauksiin kuten sepelvaltimotauti. Viime vuosituhannella Big Five -teorian piirteistä tutkijoita tuntuivat kiinnostavan lähinnä ekstraversio ja neuroottisuus. Esimerkiksi vuonna 1998 julkaistussa DeNeven ja  Cooperin meta-analyysissa onnellisesta persoonallisuudesta (happy personality) tunnollisuus mainitaan lähinnä alaviitteenä - siellä tosin, että tunnollisuus ennustaa persoonallisuuspiirteistä parhaiten elämään tyytyväisyyttä. Muu artikkeli oli omistettu ekstraversiolle ja sen erilaisille yhteyksille onnellisuuteen.

Mutta näyttää siis siltä, että tulevaisuus on tunnollisten - kuten Developmental Psychology ajankohtaisella uusimmalla numerollaan osoittaa. Artikkeleissa pohditaan tunnollisuuden yhteyttä opintomenestykseen, sen periytyvyyttä ja kehitystä lapsuudessa. Monet artikkelit keskittyvät tunnollisuuteen ihmisen ikääntyessä, koska hyvä terveys näyttää olevan monin tavoin yhteydessä juuri tunnollisuuteen.

Lapsuudessa ei yleensä puhuta tunnollisuudesta vaan psyykkisestä itsesäätelystä. Uusimmassa tutkimuksessa puhutaan siitä, että hyvä psyykkinen itsesäätely on lasten tunnollisuutta ja psyykkisen itsesäätelyn kehittäminen lapsuudessa näyttäisi olevan yhteydessä aikuisen tunnollisuuteen. Psyykkinen itsesäätely ja sen kehittyminen ja kehittäminenhän on ymmärretty jo vuosikymmeniä sitten yhdeksi keskeisemmäksi lapsuuden kehityshaasteeksi ja myönteisen psyykkisen kehityksen ennustajaksi. Psyykkisen itsesäätelyn kehittämiseen onkin siksi olemassa kymmeniä ellei satoja tieteellisesti todistetusti tehokkaita ohjelmia aina päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. Onkin perusteltua sanoa, että vaikka tunnollisuudella ehkä on geneettiset juurensa, se on myös ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksessa kehittyvä persoonallisuuden piirre.

Kevätjuhlat ovat tunnollisten parasta aikaa: lukuvuoden aikana tehty hyvä työ saa palkintonsa hyvinä arvosanoina ja stipendeinä. Kesälomalle on kiva jäädä, kun hommat on hoidettu.

Developmental Psychology- lehden uusimman numeron sisällys