Maanantaiblogi

Muistorikasta hiihtolomaa

Jos haluat kerätä lomamuistoja, kamera kannattaa jättää kotiin. Tutkimusten mukaan valokuvaamien heikentää kuvattujen asioiden muistamista.

Useimmat haluavat ottaa kameran lomamatkalle, jotta lomasta jäisi ikuisia muistoja. Lopputuloksena saattaa kuitenkin olla, että lomaa katseltiin lähinnä kameran läpi ja tietokoneella on satoja ja tuhansia uusia kuvia, mutta ihmisen lomamuistot jäävät tavanomaista heikommiksi.

Uusimman Psychological Science –lehden tutkimus tuo esiin, että valokuvattuihin asioihin liittyvää muistojen heikentymistä voi ehkäistä kuvaamalla mieluummin yksityiskohtia kuin kokonaisuuksia. Asiaa tutkittiin pyytämällä ihmisiä valokuvaamaan museossa tiettyjä esineitä tai vain tarkkailemaan niitä. Tulokset osoittivat, että kokonaisten esineiden kuvaaminen heikensi niiden muistamista: esineistä muistettiin vähemmän yksityiskohtia ja niiden sijainti unohtui useammin kuin jos esineitä vain tarkasteltiin muttei valokuvattu. Kuitenkin, jos kuvatessa zoomattiin eli kohdistettiin johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, esineen tunnistus ja sekä kuvattujen että ei-kuvattujen yksityiskohtien muistaminen pysyi ennallaan.

Ihmisen muisti ei toimi kuin kamera, eikä valokuvaaminen siirrä tapahtumia ihmisen muistiin. Valokuvatessa kuten muussakin ihmisen toiminnassa muistojen syntyminen tarvitsee huomion kohdentamista itse asiaan ja asian työstämistä mielessä. Kyseinen tutkimus ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, auttaako valokuvaaminen muistamaan asioita pidemmällä aikavälillä. Ehkä lomamuistot kestävät kauemmin, jos kertailemme lomatapahtumia katsomalla joskus niitä valokuvia.

Lähde: Henkel. L. A. (2014). Point-and-shoot memories. The influence of taking photos on memory for a museum tour. Psychological Science, 25 (2), 396-402.