Indeksi 2021, 56. vuosikerta

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Pääkirjoitus

Huhtala, M. & Riivari, E.
Moraaliset kysymykset muuttuvissa (työ)elämän ja toiminnan konteksteissa
(1, 2–3)

Rantanen, K., Tuulio-Henriksson, A. & Parviainen, T.
Käytännön kokemuksista tutkittuun tietoon
(2, 106–107)

Silvonen, J.
Avointa vaikuttamista
(4, 374–375)

Silvonen, J.
Onko tässä mitään mieltä?
(5, 470–471)

Silvonen, J.
Pandemian tapahtumasta tapahtumisen pandemiaan
(3, 282–283)

Tuominen, H., Mononen, R. & Niemivirta, M.
Hyvä, paha matematiikka
(6, 546–547)

Tieteelliset artikkelit

Halonen, J., Rintala, R., Sorkkila, M., Rönkä, A. & Aunola, K.
Vanhempien käsitykset ihannevanhemman ominaisuuksista sekä yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa
(3, 304–318)

Hokkanen, L., Laasonen, M., Klenberg, L., Peltomaa, K. & Närhi, V.
Lasten neuropsykologinen kuntoutus Suomessa – kyselytutkimus tekijöistä, sisällöistä ja käytännöistä
(2, 108–130)

Juujärvi, S. & Myyry, L.
Huolenpitoa vai oikeudenmukaisuutta? Sosiaali- ja tervey-denhuollon ammattilaisten eettiset ongelmat ja ratkaisukeinot
(1, 4–19)

Kallio, A.
Lasten televisionkatselun rajoittamisen sosiaaliset käytänteet
(3, 284–303)

Kaskikallio, A., Westerlund, M. & Jern, P.
HEXACO-PI-R-persoonallisuuskyselyn suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet: komponenttirakenne ja reliabiliteetit
(3, 319–340)

Kurri, K. & Wahlström, J.
Moraalinen järjestys ja toimijuuspositiot psykoterapiakeskusteluissa
(1, 67–84)

Kärki, T., McMullen, J., Halme, H., Määttä, S., Lehtinen, E.& Hannula-Sormunen, M.
Pelaamalla kohti joustavaa rationaalilukukäsitettä
(6, 567–583)

Naamanka, E., Nukari, J., Peltonen, K. & Poutiainen, E.
Verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet
(4, 414–432)

Niemivirta, M., Pulkka, A.-T., Rawlings, A. M., Tapola, A. & Tuominen, H.
Kiinnostus ja kuormitus lukion matematiikan opinnoissa
(6, 600–616)

Pohjola, M., Kykyri, V.-L., Laitila, A. & Holma, J.
Moraalisen dilemman rakentuminen ja käsittely työyhteisön yhteistyön kehittämistä koskevassa konsultointikeskustelussa
(1, 50–66)

Pulkkinen, J. & Hiltunen, J.
Asenteiden, motivaation, sukupuolen ja matematiikan osaamisen yhteydet Suomen PISA 2018 -tutkimuksessa
(6, 584–599)

Ruohomäki, V., Sirola, P. & Lahtinen, M.
Työn sujuminen, tyytyväisyys työympäristöön ja hyvinvointi monitilatoimistossa
(4, 433–453)

Salo, S., Sourander, J., Lipsanen, J., Pajulo, M. & Kalland, M.
Isien ja äitien reflektiivinen kyky: seurantatutkimus raskauden ajalta kahteen ikävuoteen
(5, 472–491)

Silfver-Kuhalampi, M., Löfström, J. & Myyry, L.
Moraali ja näkökulmanotto historian opetuksessa nuorten vastauksissa
(1, 33–49)

Tuominen, H., Niemivirta, M., Korhonen, J., Tapola, A. & Mononen, R.
Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla
(6, 548–566)

Turkulainen, H., Porkamaa, S., Honkalampi, K., Flink, N., Lindeman, S. & Leppänen, V.
Minätilojen yhteydet tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden oireisiin
(5, 507–523)

Vaalamo, I.
Trauman ruumiillisuudesta psykoterapiassa
(4, 391–413)

Vanttaja, M. & Nori, H.
”Huijarit” tohtorikoulutuksessa
(5, 492–506)

Virtanen, A., de Bloom, J. & Kinnunen, U.
Työstä palautumisen kokemusten yhteys arjen kognitiivisiin virheisiin suomalaisilla opettajilla
(4, 376–390)

Ylinen, T., Ruokolainen, M., Huhtala, M. & Juhila, K.
Sosiaalityön hyveet – millaisia haasteita hyveiden mukainen toiminta sosiaalityössä kohtaa?
(1, 20–32)

Katsausartikkelit

Einola, S., Kangas, T., Klenberg, L. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten toiminnanohjauksen vaikeuksien hoidossa
(2, 227–250)

Ermi, L., Koponen, T. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Matemaattisten oppimisvaikeuksien kuntoutus: sateenvarjokatsaus tutkimusnäyttöön
(2, 182–199)

Hokkanen, L., Laasonen, M., Klenberg, L., Koponen, T., Peltomaa, K., Närhi, V. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lapsilla ja nuorilla – systemaattisten sateenvarjokatsausten yhteenveto
(2, 131–144)

Kanerva, K., Laasonen, M. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten muistitoimintoihin
(2, 210–226)

Mäkiluoma, K., Peltomaa, K. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus
(2, 145–163)

Saarela, S., Peltomaa, K. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten teknisen lukutaidon vahvistamisessa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus
(2, 164–181)

Suominen, H., Klenberg, L. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen vaikeuksissa
(2, 200–209)

Äärinen, I., Laasonen, M. & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT)
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten kielellisten häiriöiden hoidossa
(2, 251–266)

Lectio praecursoria

Derichs, D.
Sosiaalipsykologinen tutkimus tuottavuusinformaation keinoista muuttaa terveydenhuollon asiantuntijoiden sosiaalista identiteettiä ja käyttäytymistä
(3, 341–345)

Hellstrand, H.
Utvecklingen av grundläggande matematiska färdigheter – identifiering av och stöd för barn i risk för inlärningssvårigheter i matematik
(6, 617–621)

Kangas, P.
Etiikka on työmme ydin – psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa
(1, 85–88)

Kinnunen, S.
Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjainen interventio työuupumukseen: muutosmekanismit ja yksilöllinen vaihtelu vaikutuksissa
(4, 454–457)

Saló i Nevado, L.
Ongelmanratkaisu ja matematiikan käyttö työssä: maanviljelijöiden ja puuseppien työtä tarkkailemassa
(6, 627–632)

Tuominen, A.
Interventiotutkimus kolmasluokkalaisten murtolukujen oppimisesta: ”Ylhäällä olevat vaan plussataan”
(6, 622–626)

Wardi, E.
Hoivatyön eettiset ristiriidat: historiaa ja nykyaikaa?
(4, 458–460)

Tapasimme tutkijan

Aunio, P.
(6, 634)

Korhonen, J.
(6, 633)

Kykyri, V.-L.
(1, 89–90)

Psykologiassa tapahtuu

Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta
Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä
(2, 267–270)

Keskustelua

Hänninen, V.
Sosiaalipsykologia ja hyvä elämä
(5, 524–530)

Nieminen, J. H.
Kissa pöydälle: matematiikan arviointi ja sisäinen motivaatio
(6, 644–649)

Pursiainen, J., Kaleva, S., Kunnari, J. & Muukkonen, H.
Lukio, valintoihin liittyvä stressi ja matematiikka
(6, 635–641)

Siltanen, S.
Sovelletun matematiikan hurma
(6, 642–643)

Toivola, M.
Kannanotto formatiivisen matematiikan arvioinnin puolesta
(6, 650–655)

Toimintasuunnitelma

Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021
(3, 346–348)

Ajankohtaista

Hautamäki, J.
Seuran palkintoja vuosista 2019 ja 2020
(1, 93)

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Lipponen, P.
Kullervo Rainio, sosiaalipsykologi, runoilija, kansanedustaja ja filosofi
(1, 91–92)

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta
(5, 531)

Kirjat

Hautamäki, A.
Kateus – ajankohtainen, houkuttava ja häpeällinen kuolemansynti;
Reenkola, E.: Kateus
(5, 532–539)

Juntumaa, R.
Kehittynyttä ajattelua – onko sitä?;
Kallio, E. K. (toim.): Development of adult thinking. Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning
(3, 349–351)

Lindell, E.
Miten etiikka ja moraali liittyvät toisiinsa kestävän työelämän kehittämiselementteinä?;
Ratsula, N.: Oikein toimimisen kulttuuri – johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen
(1, 97–98)

Mänttäri-van der Kuip, M.
Merkityksellistä elämää etsimässä;
Martela, F.: Elämän tarkoitus: suuntana merkityksellinen elämä
(1, 95–96)

Niska, M.
Osallisuuden haaste mielenterveyspalveluiden vuorovaikutuksessa;
Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.): Joint decision making in mental health: An interactional approach
(4, 461–463)

Kirjauutuuksia
(3, 352)
(4, 463)
(5, 540)

Psykologian rekisteri

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat 2020
(3, 353–368)

English summaries

English summaries
(1, 99–103)
(2, 271–279)
(3, 369–371)
(4, 464–467)
(5, 541–543)
(6, 656–659)