Toimittajan kynästä

Ikään liittyviä kognitiivisia muutoksia on tapana tarkastella toimintakyvyn heikentymistä painottaen: missä iässä ja millä tavoin aivojen rappeutuminen heikentää suorituskykyä. Uusissa tutkimuksissa tarkastellaan myös toimintakyvyn säilymistä. Miksi muisti ei heikkene kaikilla ikääntyneillä?

Ikääntyvien kognitiotutkimus on pääsääntöisesti keskittynyt tarkastelemaan, missä ikävaiheessa ja missä määrin kognitiivinen toimintakyky heikkenee. Vähemmän on keskusteltu siitä, että kognitiivisessa toimintakyvyssä on suurta yksilöllistä vaihtelua myös ikääntyessä. Toisilla muisti pelaa vielä pitkään työuran jälkeenkin. Miksi? Lars Nybergin ja kollegoiden uusi katsaus Trends in Cognitive Sciences -lehdessä tarkastelee muistin ikääntymistä ja aivojen toimintakykyä ravistellen piintynyttä käsitystämme, että kognitiivinen toimintakyky vääjäämättä laskee iän myötä. Vaikka kognitiivinen toimintakyky keskimäärin heikkeneekin iän myötä, kyseessä on keskiarvotulos, joka ei koske kaikkia. Muistaminen ja muistin ikääntyminen on yksilöllistä.

Lue lisää