Tapasimme tutkijan

PsT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, psykologian oppiaine. Toiminut Suomen psykologisen seuran 

Nuorten tutkijoiden jaoksen sihteerinä vuosina 2008–2009.
Psykologia-lehden toimittaja tästä numerosta alkaen.

Työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, jossa tutkitaan persoonallisuuden ja tilanteen vaikutuksia käyttäytymiseen. Olen ollut jo pidemmän aikaa kiinnostunut moraaliseen käyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä. Jo vuonna 2003 filosofian graduni käsitteli altruismia.

Lue lisää